Nové knihy

G. Prouty, D. Van Werde, M. Pörtner: Preterapie


Kategorie: Nové knihy 
27.duben 2005
Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění).

Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a  napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními. Preterapii lze použít u lidí, kteří jsou často označováni jako „klienti nevhodní pro psychoterapii“. Jsou to především lidé s těžkým psychotickým onemocněním, s autismem, s těžkou mentální retardací nebo demencí. Preterapie je vhodná nejen jako psychoterapeutická metoda, ale mohou ji využívat i další pracovníci pomáhajících profesí. Umožňuje například zlepšit komunikaci klientů v ústavech sociální péče nebo dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů.

V první části knihy jsou naznačeny teoretické základy preterapie a její vznik a vývoj. V dalších dvou částech jsou uvedeny zkušenosti s použitím této metody u různých skupin pacientů, především u pacientů s psychózou a u lidí s mentálním postižením. Kniha obsahuje četné kazuistiky a ukázky rozhovorů mezi terapeutem a klientem.

 

Cílová skupina

Psychoterapeuti, sociální pracovníci a pracovníci dalších pomáhajících profesí.

 

Autoři

Dr. G. Prouty je tvůrcem metody preterapie. V současné době se věnuje především přednáškové, školicí a publikační činnosti. O preterapii přednášel i v České republice v rámci kurzů organizovaných Diakonií ČCE.

D. Van Werde je psycholog, který se zabývá preterapií zejména u pacientů s psychózou.

M. Pörtner je psycholožka, která se ve své soukromé praxi specializuje na klienty s mentálním postižením.

 

Nakladatelství Portál, 2005

 

Autor: zpracováno redakčně