Nové knihy

M. Selikowitz: Downův syndrom (Základní informace pro rodiče a odborníky)


Kategorie: Nové knihy 
26.duben 2005
Rodiče, kterým se narodí dítě s Downovým syndromem, potřebují podporu ze strany odborníků a dostatek informací, které jim pomohou vyrovnat se s touto náročnou životní situací.

Zkušený pediatr napsal informačně bohatou a srozumitelnou knížku, která umožní rodičům, ale také speciálním pedagogům, lékařům a dalším pracovníkům pomáhajících profesí získat odpovědi na množství otázek, s nimiž se při péči o dítě s postižením setkají. Publikace obsahuje informace o vzniku Downova syndromu, o jeho četnosti, příčinách a o prenatální diagnostice. Přináší také fyziologické a psychologické charakteristiky dětí s tímto postižením, věnuje se rané intervenci, otázkám vzdělávání a usměrňování chování. Nevyhýbá se ani mnohdy opomíjeným tématům, jako je dospívání a sexuální život lidí s Downovým syndromem.

 

Autor v předmluvě k prvnímu vydání své knihy autor mj. uvádí: "V posledních dvou desetiletích došlo v souvislosti s lidmi s Downovým syndromem k mnoha zásadním změnám. Děti s Downovým syndromem dnes většinou bydlí doma a těší se lásce a péči rodiny. Prospívá jim odborná raná péče a speciální pedagogové během školní docházky. Tím, že se účastní běžného chodu domácnosti, jsou společensky zdatnější. Rodina se také stále více snaží vyhovět jejich potřebám ve smyslu odpočinkových aktivit a kontaktu s kamarády. Díky kvalitnější lékařské péči žijí tito lidé zdravěji. Pro dospělé jsou stále dostupnější učební obory a nabídky zaměstnání, stejně jako možnosti společného chráněného bydlení. Rovněž se zvyšuje nabídka organizací, které poskytují služby na pomoc rodičům. A tak mohou dnes rodiče mít bezpochyby radost z toho, že jejich děti čeká mnohem lepší budoucnost, než tomu bylo kdykoli dříve v minulosti...

Kniha nemůže nahradit lékaře ani jiného odborníka, který zná vaše dítě bezprostředně, přesto vám může do značné míry pomoci,... neboť vám umožní vstřebávat informace podle vašich potřeb. Také vám dá příležitost rychle najít potřebné téma nebo si některou pasáž přečíst znovu.

 

Cílová skupina

Rodiče dětí s Downovým syndromem, jejich příbuzní, speciální pedagogové, učitelé, lékaři a pracovníci dalších pomáhajících profesí.

Nakladatelství Portál, 2005

Autor: zpracováno redakčně