Nákazy z pískovišť

Nákazy z pískovišť (5. díl)


Kategorie: Nákazy z pískovišť 
29.duben 2005
Primární prevence Jaká jsou možná preventivní opatření?

 

  1. hřiště – pravidelné kontroly, ohrazení proti zvířatům, sběr jehel a odpadků (stavy pískovišť jsou pravidelně kontrolovány státem akreditovanými laboratořemi)
  2. zvířata – pravidelné odčervování (v rodině, kde jsou děti, až 5x za rok), jejich pravidelné očkování (nejen) proti vzteklině
  3. děti – ochranná očkování, omytí rukou po hře, před jídlem, vykonávání potřeby jen na určených místech.

 

 

Sekundární prevence

 

Co dělat, když se dítě na pískovišti poraní o jehlu?

 

  1. poranění nechat ošetřit u praktického lékaře (ránu vydezinfikovat)
  2. očkování proti hepatitidě typu A a B
  3. pravidelné odběry krve na sérologické vyšetření
  4. sledování zdravotního stavu v délce 6 měsíců

 

Podle zákona č.125/97 Sb. o odpadech jsou použité stříkačky a jehly klasifikovány jako nebezpečný odpad a je s nimi nutné zacházet jako s infekčním materiálem.

Autor: MUDr. Sylva Šebková