Imunita

Světový den boje proti tuberkulóze


Kategorie: Imunita 
25.březen 2005
Světová zdravotnická organizace vydala k letošnímu Světovému dni boje proti tuberkulóze (24. březen, tedy den, kdy Robert Koch v roce 1882 prezentoval v Berlíně poprvé objev původce TBC)) zprávu o situaci onemocnění tuberkulózou ve světě do roku 2003.

V roce 2003  bylo evidováno 8,8 milionu nových onemocnění tbc.  Onemocnění tak postihuje 15,4 milionu obyvatel této planety, často se vyskytuje u imunitně oslabených jedinců – např. HIV pozitivních a dalších. V roce 2003 zemřelo  cca 1,7 milionů obyvatel na tuberkulózu, z toho 229 000 v souvislosti s HIV pozitivitou. Tuberkulóza se tak řadí celosvětově na 1. místo v počtu úmrtí na závažná infekční onemocnění.  Velkým problémem se stává léčba nemocných tbc, která není citlivá na běžně podávaná účinná léčiva.

 

Důsledným a soustavným  plněním systému kontroly a dohledu nad tbc onemocněním, které představuje preventivní očkování v dětském věku, včasné vyhledávání zdrojů  infekce a kontrolovanou antituberkulotickou léčbu, se v ČR daří dosahovat velmi příznivé epidemiologické situace, a to i při současné zvýšené migraci osob ze zemí s vysokou četností tohoto onemocnění, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu, pro které je Česká republika jak tranzitní, tak často cílovou zemí.

 

Vyhledávání  zdrojů tuberkulózy  v rizikových skupinách je předmětem projektu Světové zdravotnické organizace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, který  se zaměřuje na skupiny bezdomovců, drogově závislých a osob žijících na okraji společnosti. Projekt probíhá pilotně v Praze, v Ústí nad Labem, Ostravě a v Brně. Je však třeba tuto aktivitu rozšířit na všechny rizikové skupiny v celé České republice.