Poruchy srdečního rytmu

Fibrilace síní (4. díl)


Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
28.únor 2005
Jak se fibrilace síní léčí? Existuje mnoho možností, jak léčit fibrilaci síní. Hlavním cílem je navrátit srdci normální rytmus, kontrolovat srdeční akci a působit proti vzniku centrální mozkové příhody.

První možností je medikamentózní kardioverze při monitorování EKG léky - antiarytmiky. Jestliže tato léčba selže, je na řadě elektrická kardioverze. Pomocí elektrického výboje se aktivuje normální rytmus. Dalšími možnostmi jsou ablační terapie a chirurgické metody.

 

 

Které léky se používají k léčbě fibrilace síní?

 

Volba léků, které se předepisují k léčbě fibrilace síní, závisí na cíli léčby, jehož je nutné dosáhnout. Je-li možné upravit srdeční rytmus k normálu, lékař předepíše antiarytmika. Není-li možné tohoto dosáhnout, lékař se bude snažit onemocnění ovlivnit zpomalením srdeční akce. V každém případě patří do léčby fibrilace antikoagulancia, která předcházejí srážení krve a následnému vzniku trombů.

 

 

Co je to kardioverze?

 

U mnoha pacientů léky nezvládnou proměnit finrilaci síní v normální srdeční rytmus. U těchto osob je nutné k léčbě použít elektrickou kardioverzi. Pacient před tímto výkonem dostane krátkodobě působící sedativa. Následně je elektrický výboj přenesen na pacientovu hrudní stěnu. Výsledkem bývá normální srdeční rytmus. Před touto procedurou se podávají léky proti srážení krve.

 

Někdy je z preventivních důvodů nutné provést jícnový echokardiogram, pomocí něhož se vyloučí přítomnost trombů v srdci.

Autor: MUDr. Sylva Šebková