Těhotenství

Otevření nové porodnice Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí


Kategorie: Těhotenství 
24.leden 2005
Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí prožil 21. ledna 2005 slavnostní den, kdy otevřel nový pavilon porodnice. Nové prostory ústavu jsou pohledu z nábřeží směrem k Vyšehradu skryty za původními budovami z roku 1914, svítícími novými střechami.

Porodnice je vybavena všemi vymoženostmi naší doby a může se směle srovnávat se špičkovými evropskými i světovými pracovišti. Na stavbu bylo vynaloženo 392 milionů korun ze státního rozpočtu. Část prostředků pochází i z vlastních zdrojů ÚPMD.

Stavba byla dokončena v prosinci 2004, provoz by měl být zahájen 1. února 2005.


Třetí patro nového objektu obsahuje tři operační sály s nejmodernější technikou umožňující výkony v souladu s celosvětovými trendy  minimálně invazivní chirurgie. V prvním patře jsou pomocné provozy, ve druhém patře přístavby je umístěna centrální sterilizace, v pátém je prostor pro hematologické laboratoře a vzduchotechniku. Ve čtvrtém patře je osm luxusních porodních pokojů se samostatným vstupem s předsíňkou a sociálním zařízením, jeden z nich je vybaven i porodní vanou. Každá maminka bude mít k dispozici porodní asistentku. Pro případ komplikací je jen pár metrů od porodních pokojů  k dispozici operační sál.


Budova dnešního ÚPMD byla postavena v roce 1914 a sloužila jako reprezentativní sanatorium. Teprve od roku 1925 tam byla i porodnice, v roce 1946 bylo sanatorium převedeno do státní správy. Počátkem roku 1951 zde byl zřízen Ústav péče o matku a dítě.

Porodnická oddělení společně s odděleními neonatologickými tvoří součást sítě  dvanácti Regionálních perinatologických center ČR, která mají za úkol poskytovat specializovanou porodnickou a neonatologickou péči na nejvyšší úrovni při koncentraci  kvalifikovaných odborníků a moderní technologie. Na tato oddělení v ÚPMD logicky navazuje i oddělení gynekologie.


Za posledních 10 let se podíl  ÚPMD na celkovém počtu  porodů v ČR  zdvojnásobil – v roce 1994 se tu narodila asi 2 % všech dětí, loni již 4 % z asi 96 000 nově narozených dětí v ČR. V rámci Prahy se asi 30 % porodů realizuje právě v Podolí (dříve to bylo asi 20 %).  Dobrou zprávou je, že počet nově narozených dětí v ČR po delší době opět stoupá. Problémem je počet porodnických pracovišť. Na některých pracovištích se uskuteční třeba jen 1 až 2 porody za den, zatímco limitem uznávaným pro udržení bezpečnosti a erudice je asi 500 porodů za rok. Ale i toto číslo je podle odborníků příliš nízké pro zachování a rozvíjení dostatečné odborné kvalifikace personálu a využití moderní techniky, a proto bude podle nich v budoucnu  nutné počet porodnic snížit.

Autor: Mgr. Hana Frycová