Hyperaktivita

Hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti (ADHD) (3. díl)


Kategorie: Hyperaktivita 
10.listopad 2004
Jaká je léčba? Léčba se skládá z kombinace léčiv a psychoterapie. Důležitá je velmi úzká spolupráce mezi lékařem, psychoterapeutem, učitelem a rodiči.

Nejlepší metodou psychoterapie pro léčbu ADHD je behaviorální terapie. Je přínosné, když se rodiče naučí některou z technik kontroly chování dítěte.

 

Několik rad, jak vychovávat dítě s ADHD:

Dobré chování ihned pochvalte.


Buďte disciplinovaní ve své výchově a snažte se, aby přístup všech dospělých, kteří dítě ovlivňují, byl stejný.


Dítěti dávejte jednoduché instrukce ("Vyčisti si zuby, oblékni se"), místo obecného "Připrav se do školy“.


Povzbuzujte své dítě, zejména při sportu a jiných mimoškolních aktivitách.

Vytvořte dítěti pravidelný režim (vždy v určitou dobu jídlo, spánek, hra či televize).


Nedovolte, aby dítě ve svém čase mimo školu muselo příliš pomáhat s domácími pracemi - hra a sporty jsou pro vývoj dítěte velmi důležité.

Udělejte dítěti v jeho pokoji jednoduchý pořádek. Při domácích úkolech by je neměly vyrušovat žádné hračky.

Autor: MUDr. Sylva Šebková