Hyperaktivita

Hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti (ADHD) (2. díl)


Kategorie: Hyperaktivita 
09.listopad 2004
Přestože jsou příznaky ADHD různé, mezi ty hlavní patří nepozornost, hyperaktivita a impulzivnost.

1. Nepozornost - nepozorní lidé se jen ztěžka dovedou soustředit na jednu činnost. Všechno je ihned přestane bavit, tito lidé obvykle nezvládají dodržovat závazky, nejsou schopni sedět chvíli na jednom místě. Lidé s ADHD se obvykle do všeho vrhají "po hlavě", avšak započatou činnost jen s problémy dokončují.


2. Hyperaktivita - hyperaktivní lidé musí být vždy v pohybu. Trvale někde pobíhají a pořád něco vyprávějí. Děti s ADHD mají problémy sedět v klidu a udržet pozornost, zejména ve škole.


3. Impulsivnost - impulsivní lidé většinou nejsou schopni přemýšlet před svými činy. Následkem toho často vyhrknou něco nevhodného nebo vběhnou do silnice bez rozhlédnutí. Pro svou impulsivnost nejsou schopni vytrvat např. ve studiu určitého oboru, a proto velmi často nedokončí své plány. Kvůli této vlastnosti si jen obtížně hledají a udržují přátele. ADHD často může být ve spojení s depresemi, strachem a duševními nemocemi.


Jak se ADHD diagnostikuje?

ADHD je komplexním stavem, a proto je někdy obtížné jej diagnostikovat. Neboť mnoho příznaků může být v určitém věku ještě normální, avšak v jiném již nikoliv. Jen zřídka zůstane ADHD nediagnostikována až do dospělosti. Lékař poruchu diagnostikuje pomocí diskuse s rodiči, dítětem, popřípadě i s učiteli. Pro diagnostiku ADHD neexistuje žádný specifický test.

Diagnóza se určí pomocí:
1. Odebrání osobní i rodinné anamnézy dítěte.
2. Fyzikálního a neurologického vyšetření (zahrnujícího také vyšetření zraku, sluchu).
3. Vyšetření inteligence, osobnostních rysů.

Autor: MUDr. Sylva Šebková