Hyperaktivita

Hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti (ADHD) (1. díl)


Kategorie: Hyperaktivita 
08.listopad 2004
ADHD je stav, který způsobuje trvalou nepozornost, hyperaktivitu nebo impulzivnost. Tento stav začíná v dětství a může přetrvávat až do dospělosti.

ADHD je nejčastější duševní poruchou u dětí. Postihuje 3-5 % dětí (V USA to jsou téměř 2 milióny dětí). Tato porucha je 2-3krát častější u chlapců než u dívek. Touto poruchou trpí také 5 % dospělých. U téměř 60 % dětí ADHD pokračuje do dospělosti.


Jak se ADHD projevuje?
 

Příznaky ADHD se mění od osoby k osobě a zahrnují kombinaci obtížného ovládání hladiny aktivity (hyperaktivita), impulzivnost a nepozornost. Je-li u dítěte míra aktivity normální nebo naopak snížená, nazývá se tento syndrom ADD (porucha pozornosti). Zdá se, že příznaky hyperaktivity mohou v dospělosti vymizet. Děti s ADHD mají problémy ve škole, v rodinném kruhu a s přáteli. V dospívání mají tyto děti vyšší riziko užívání drog. Jak již bylo napsáno, tato porucha postihuje 2-3krát častěji chlapce.

U dívek může být tato porucha snáze přehlédnuta, neboť se může projevit pouze nepozorností. ADHD se většinou vyskytuje v rodině u několika členů. Děti s ADHD mají ve své rodině většinou aspoň jednoho příbuzného s touto poruchou a nejméně jedna třetina všech otců s ADHD má dítě, které má také tuto poruchu pozornosti.

Autor: MUDr. Sylva Šebková