Diety

Dieta po operaci


Kategorie: Diety 
22.červen 2005
Správná výživa nemocných po operaci je důležitou součástí léčby.

Musí vycházet:

- ze znalosti funkce orgánů, kterých se operační výkon týká

- přímo či nepřímo ze znalosti změn funkce trávicího ústrojí, které operace vyvolá

- z obecných zásad dietologie.

 

Dojde-li při operaci k otevření hrudní či břišní dutiny a tím k následnému pooperačnímu ochabnutí střev, musí nemocný v prvních dnech po operaci dostávat pouze čaj. Po obnově funkce střev přecházíme na čistou tekutou stravu, poté na kašovitou a postupně k plnému stravování podle dietních předpisů pro určité onemocnění. Zvrací-li pacient po operaci, je třeba zavést plnou parenterální výživu (do žíly). Po operaci na trávicím ústrojí je třeba brát v úvahu rozsah výkonu, způsob obnovy střevní pasáže a stupeň rizika hojení. Po operaci jícnu trvá vyloučení příjmu stravy ústy po dobu 7-10 dnů až do zhojení jícnu. Po resekcích žaludku je třeba počítat s úbytkem trávicích šťáv a poruchou vyprazdňování žaludku. I když s příjmem stravy ústy začínáme po obnovení střevní pasáže od 3. až 4. pooperačního dne, je třeba, aby jednotlivé dávky stravy byly malé a časté (až 7krát denně). Po resekcích tenkého střeva, nejsou-li rozsáhlé, začínáme se zatěžováním stravou podobně jako po resekcích žaludku. Po resekcích tlustého střeva je nutná větší opatrnost v příjmu potravy ústy. Většinou se s ní začíná až po 10 operačních dnech. Častým důsledkem resekce tlustého střeva mohou být průjmy. Příčinou je nedostatečná resorpce vody nebo nedostatečné trávení celulózy. Proto je třeba upravovat dietu, případně ovlivnit tuto poruchu léky. Po ostatních operacích v břišní dutině, kdy se neotvírá a nešije trávicí trubice, začínáme s příjmem potravy ústy po obnově střevní činnosti.

Autor: MUDr. Sylva Šebková