Úrazy dětí

Úrazy dětí (2. díl)


Kategorie: Úrazy dětí 
23.prosinec 2003
Nejčastěji vznikají úrazy dětí ve škole, dále v domácnosti.

Kde nejčastěji dochází k úrazům?

Nejčastějším místem, kde úraz vzniká, je škola. Zde je evidováno 26 % všech hlášených úrazů. Účinnou prevencí je úprava prostředí i aktivní působení pedagogů, trenérů, psychologů a školních i sportovních lékařů, aby si děti osvojily a uvědomily možná rizika.

 

Úrazy v domácím prostředí jsou druhé v pořadí (21,5 %). Na snížení domácí úrazovosti mají největší vliv opatření tzv. pasivního charakteru, jako je např. bezpečná konstrukce kuchyňských pomůcek a přístrojů a domácích zařízení i jejich vhodné umístění a bezpečný způsob ovládání.

 

Na třetím místě jsou úrazy, k nimž došlo na ulici nebo silnici (19,4 %). V této kategorii hrají velmi závažnou roli úrazy dopravní. Je známo, že právě zde dochází nejčastěji ke smrtelným zraněním a také procento trvalých následků je ve srovnání s ostatními úrazy relativně vysoké. Riziko úrazu je pro dítě-chodce v místě s velkou dopravní zátěží (velkoměsta) až 14krát větší než v lokalitách s menším dopravním ruchem. Redukce dopravní zátěže v městských oblastech významně snižuje riziko dopravního úrazu dětských chodců. U dopravních úrazů, kde je dítě postiženo jako spolujezdec v motorovém vozidle, je nezbytné prosadit potřebná opatření týkající se bezpečnosti a trvale kontrolovat jejich dodržování (autosedačky).

 

Hřiště je dalším místem, kde relativně často dochází k úrazům (12 %). Zde je třeba podtrhnout užitečnost vhodného dohledu na děti sportující na hřištích.

 

Jaké jsou rizikové aktivity?

Nejčastěji dochází k úrazům při školní tělesné výchově a organizovaném sportu (29,4 %). Téměř stejný je výskyt úrazů při neorganizovaném sportu a hře bez dohledu (28,6 %). Třetí v pořadí jsou úrazy vzniklé za jiných okolností (13 %). Úrazy při jízdě na kole (9,9 %) mají sestupný charakter v závislosti na zvyšujícím se věku žáků základní školy. Vysoký a alarmující je také počet zranění vznikající jako následek konfliktu s jiným dítětem (7,4 %).

Autor: MUDr. Sylva Šebková