Choroby

Osteoporóza (1.díl)


Kategorie: Choroby Nemoc a zdraví 
11.září 2006
Osteoporóza je onemocnění vyznačující se úbytkem normálně mineralizované kostní hmoty s poškozením stavby kostní tkáně. Toto poškození vede ke zvýšení křehkosti kosti a častějším zlomeninám.

Osteoporóza je závažný zdravotnický problém, odpovědný za miliony nově vzniklých zlomenin ve všech zemích světa, které se objevují každý rok. Důsledkem osteoporózy jsou zlomeniny předloktí, zlomeniny krčku stehenní kosti a kompresivní zlomeniny obratlů. Až 30 % žen ve věku nad 60 let má kompresivní zlomeniny obratlů. Ve vyšších věkových skupinách jedna ze tří žen a jeden ze šesti mužů má zlomeninu krčku stehenní kosti. Tento typ zlomeniny bývá osudový až pro 20 % těchto nemocných a pro zbytek znamená osobní utrpení a veliké úsilí zdravotnického personálu při péči o tyto nemocné.

 

Proč osteoporóza vzniká?

 

Důvodů pro vznik této nemoci je hned několik. Tzv. sekundární osteoporóza vznikne na základě jiného onemocnění. Patří sem hlavně onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, dědičná onemocnění, dlouhodobá nehybnost, chronická onemocnění jater a ledvin, diabetes a nádorová onemocnění.

 

Pod pojem primární osteoporóza se řadí typ I – postmenopauzální ( po přechodu), která je charakterizována věkem 55–75 let, s převahou žen (6 : 1). Hlavním důvodem pro vznik osteoporózy je chybění ženských pohlavních hormonů – estrogenů. Hlavním typem zlomenin jsou kompresivní zlomeniny obratlů.

 

Typem II je osteoporóza senilní (stařecká). Ta je charakterizována věkem nemocného (nad 70 roků), poměrem postižení žen k mužům (2 : 1) a typem zlomenin (častější výskyt zlomenin dlouhých kostí a krčku stehenní kosti).

 

Na utváření a odbourávání kosti mají také nepochybný vliv dědičné faktory, vliv výživy, příjem vápníku, a to zejména v dětství, příjem vitaminu D a pohybová aktivita. Lidé nesnášející mléko a mléčné výrobky jsou proto hodnoceni jako rizikoví pro vznik osteoporózy. Rizikovým faktorem je také sedavý způsob života, kouření a chronický alkoholismus.

Autor: MUDr. Sylva Šebková