Vývoj dítěte

Vývoj dítěte – střední adolescence


Kategorie: Vývoj dítěte 
13.říjen 2003
Střední adolescence neboli vlastní puberta začíná normálně mezi 12,5 a 15. rokem u chlapců a mezi 12. a 14. rokem u děvčat.

Tělesný vývoj

V tomto období je přírůstek výšky u dívek v průměru 8 cm za rok, u chlapců 10 cm za rok. Růst začíná růstem nohy, pokračuje v oblasti lýtka a teprve potom rostou stehna. Obdobně rostou i horní končetiny. Poměrně velké ruce a nohy přispívají ke zdání neohrabanosti adolescenta. Přibližně za 4 měsíce po urychlení růstu končetin začne růst i hrudník a trup. Toto období je také typické zráním sekundárních pohlavních znaků. U dívek i chlapců je na konci puberty pubické ochlupení téměř podobné dospělé ženě či muži, ale chudší. Dochází také ke zvětšování dvorců a bradavek u dívek a na konci období je již prs vyvinut. U chlapců se prodlužuje penis, rostou varlata a dochází postupně k pigmentaci šourku. Ve střední adolescenci se také formuje ženský tvar těla se širokou pánví a mužský tvar těla se širokými rameny. První menstruace se objevuje průměrně ve věku 12,5 roku.

 

Menstruace se u děvčat objevuje ve stadiu, kdy vrcholí jejich růstová křivka. Nástup menstruace je silně ovlivněn dědičností, dcery začínají menstruovat často ve věku, kdy začaly menstruovat jejich matky. Nástup ovlivňují také jiné faktory. Například obézní dívky začínají menstruovat dříve nežli dívky štíhlé a atletické postavy. Velmi variabilní je také čas, kdy začíná růst ochlupení v podpaží a vousů u chlapců. Obojí se objeví v období, kdy vrcholí růst pubického ochlupení, tedy poměrně pozdě. Současně s tím se objevuje zápach potu, který často může být pro adolescenta s nižším sebevědomím zdrojem problémů. Vývoj nervového systému je v tomto období již ukončen, ale přesto dochází k určitým změnám. Časté jsou poruchy usínání, a naopak častá ospalost během dne. Ospalost mohou rodiče interpretovat jako lenost.

 

Duševní vývoj

Rozumový vývoj pokračuje obdobně, jak byl popsán v odstavci o časné adolescenci.

 

Společenský vývoj

Adolescentovo chování ve škole, rodině a mezi vrstevníky zůstává podobné jako v časné adolescenci. Pro chlapce začíná být nejdůležitější snaha vyniknout mezi vrstevníky a být pokud možno nezávislý na rodičích. Děvčata mají spíše tendenci vytvářet přátelství ve dvojicích. Puberta také mění vztahy mezi rodiči a jejich potomky. V pubertě obvykle vrcholí příklon adolescenta k jednomu z rodičů. To může být příčinou poruchy rovnováhy v rodině. V tomto období adolescenti začínají vytvářet páry. Začíná „chození s dívkou či chlapcem“. Přestože u většiny adolescentů v tomto věku nedojde ještě k sexuálnímu styku, je vzhledem k malé informovanosti značné riziko nežádoucího otěhotnění a sexuálně přenosných nemocí . Ve střední adolescenci jsou také činěna rozhodnutí o budoucím povolání. V této době se formuje sebevědomí, což může mít někdy hluboké důsledky. Jestliže například dívka negativně vnímá zmnožení tukové tkáně na svém těle, může to vést k řadě reakcí, které mohou vyvrcholit v mentální anorexii.

 

Upozornění

Tento přehled vývoje dítěte je pouze orientační. Každé dítě je samostatná osobnost, a proto rozdíly ve vývoji různých dětí, pokud tyto děti nejsou opravdu značně opožděné, mohou být rozmanité. Každopádně, máte-li jakoukoliv pochybnost o správném vývoji svého dítěte, poraďte se s dětským lékařem.

Autor: MUDr. Sylva Šebková