Vývoj dítěte

Vývoj dítěte – časná adolescence


Kategorie: Vývoj dítěte 
08.říjen 2003
Toto období se objevuje obvykle mezi 10,5 až 14 lety u chlapců a mezi 10 a 13 lety u děvčat.

Tělesný vývoj

Zrání pohlavních znaků je na začátku tohoto období ještě v samém počátku. U děvčat začíná vývoj prsu zvětšením bradavky. Pubické ochlupení je u chlapců i u děvčat ještě sporé. U chlapců dochází k mírnému zvětšení varlat a penisu a levé varle je obvykle uloženo níže než pravé. Také u chlapců pozorujeme v 30–50 % změny na prsou. Změny jsou obvykle mírné a nemusí být symetrické. U obou pohlaví začíná také růst ochlupení v podpaží. K první ejakulaci dojde u chlapců obvykle za rok po začátku zvětšování varlat a po objevení se prvních známek pubického ochlupení. Růst pokračuje podobně jako v předchozích letech, tedy asi 6–8 cm a 2 kg za rok. Dochází ale ke změnám tělesného složení. U dívek dochází ke zmnožení tělesného tuku (celkový podíl tuku se zvýší z prepubertálních 8 % na přibližně 25 % tělesné váhy). Chlapci se stanou svalnatějšími a množství jejich tělesného tuku spíše klesá. V této době začíná také zvýšená sekrece mazových žláz, která je předchůdcem vzniku akné v pozdější pubertě.

 

Duševní vývoj

Vývoj mozku a nervového systému je v podstatě ukončen obvykle kolem 12. roku. Poněvadž věkové rozmezí časné adolescence je velmi široké, zastihneme zde děti, které jsou z hlediska rozumového vývoje ještě ve stadiu „konkrétních operací“, což znamená, že dítě dovede logicky srovnávat různé konkrétní věci, ale selhává, když má uvažovat o něčem, co si nelze představit. Někdy v období po 12. roce dítě vstoupí do stadia „formálních operací“, ve kterém je schopno pracovat s pojmy, které jsou vzdáleny bezprostřední zkušenosti (abstraktní pojmy, jako je třeba právo, spravedlnost apod.). Teprve v tomto stadiu je dítě schopno domyslet si důsledky svého chování, a to pouze logicky, aniž by mělo vlastní zkušenost. V tomto období se také zvětšuje zájem o hru, hlavně soutěživou (šachy) a ne již založenou na náhodě.

 

Společenský vývoj

V obdobích časné adolescence se dítě pohybuje ve třech prostředích: v rodině, ve škole a ve skupině vrstevníků. S nástupem prvních známek puberty se zvyšuje adolescentova touha po soukromí a dochází ke sporům, obvykle s jedním z rodičů. Přátelství, která tvoří adolescent v tomto věku, jsou typická tím, že se orientují na vrstevníky stejného pohlaví a jeví tendenci spíše ke společné aktivitě nežli ke vzájemnému poznávání. Proto bývají přátelství uzavřená v tomto období velmi povrchní. Výkonnost ve škole bývá ovlivněna několika faktory. Synchronizace pubertálního vývoje s ostatními členy školní třídy je velice důležitá.

Autor: MUDr. Sylva Šebková