Sexuální zdraví

Spolehlivost sexuálních statistik


Kategorie: Sex a zdraví Sexuální zdraví 
12.září 2003
Jedna známá poučka rozděluje všechny lži do tří skupin: na lež, rafinovanou lež a statistiku. Zejména statistiky sexuálních průzkumů nám přinášejí někdy velice pozoruhodné výsledky.

Potíž je v tom, že většina takovýchto zkoumání je založena pouze na výpovědi zúčastněných, takže i v naprosto anonymním průzkumu si může každý podle libosti přidat nebo ubrat. Pokud se třeba dotazník týká počtu souloží a délky jejich trvání, vidíme, že muži si podstatně více fandí, rádi ze sebe dělají sexuální borce, a výsledky statistiky tak sami ve svůj prospěch často vylepšují. Totéž se týká počtu přiznaných sexuálních partnerů a partnerek v životě. V mnoha zemích jsou rozdíly mezi muži a ženami tak nápadné, že se nutně musíme zeptat, s kým ti muži vlastně v té zemi souloží, když jejich ženská část populace vykazuje často i několikanásobně nižší sexuální aktivitu. 

A tady musím konstatovat jednu velice pozoruhodnou skutečnost: v  českých průzkumech se muži a ženy liší jenom velmi málo. Především vymizel rozdíl mezi chlapci a děvčaty v přiznaném věku zahájení pohlavního života. První soulož absolvuje totiž naše mládež bez rozdílu pohlaví průměrně kolem sedmnáctého roku věku (ve velkých městech se začíná souložit o něco dříve). V odhadovaném počtu pohlavních styků za rok české ženy dokonce nepatrně vedou – muži v ČR vykonají ročně 101 souloží, zatímco ženy o něco málo více než 105. Ten rozdíl jde zřejmě ku prospěchu mužské sexuální turistiky z jiných zemí. 

Snad vůbec největší statistické rozdíly bývají v počtu přiznaných sexuálních partnerů za celý život. V západoevropských zemích a v USA přiznávají muži většinou 3x více partnerek, ženy mají inventář svých životních milenců sotva třetinový. V České republice je tento rozdíl mezi muži a ženami „pouze“ dvojnásobný. Je sice pravda, že pouze jediného sexuálního partnera má za celý život asi každá pátá žena, zatímco takto celoživotně věrný je pouze každý desátý muž. V počtu 3–5 partnerů je však už poměr mezi ženami a muži vzácně vyrovnaný. Oproti 31 % mužů vykazujících tento počet partnerek. je takových žen se 3–5 milenci dokonce 32 %. Není tedy divu, že průměrná Francouzka má za život 3,3 milenců, zatímco její česká kolegyně to dotáhne až na 5,11. A teď se laskavě zamyslete nad poněkud provokativní otázkou, zda jsou české ženy více promiskuitní než Francouzky. Já osobně si myslím, že ne. Spíše budou ty české ženy v dotazníkových akcích pravdomluvnější.

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.