Medicína

Zrzaví lidé vnímají bolest intenzivněji


Kategorie: Bolest Choroby Zajímavosti 
07.leden 2003
Zrzavá barva vlasů je poměrně vzácná (asi 4 % populace). Ve středověku byli tito lidé považováni za nástroj ďábla a upalováni.

V současnosti však snad již nikdo nepochybuje o tom, že barva vlasů je dána geneticky. Tyto jejich geny však s sebou nesou mnohem více, než je jen barva vlasů. Například je známo, že tito lidé jsou mnohem citlivější na škodlivé účinky slunečního UV záření.

Je to proto, že lidé se zrzavými vlasy mají nedostatek kožního barviva melaninu, neboť v buňkách jejich pokožky a vlasů se nacházejí nefunkční receptory pro melanotropní hormon, který zpětně ovlivňuje tvorbu melaninu. V současné době se zjišťuje, že podobné receptory, jako jsou v buňkách kůže a vlasů, se nalézají i v nervových buňkách a ovlivňují citlivost na bolest.

Před nedávnem totiž výzkumný tým z univerzity v Louisville z Kentucky pod vedením anesteziologa Edwina B. Lia empiricky ověřoval to, co se již dlouhou dobu traduje mezi některými anesteziology: „Přirozeně zrzaví lidé mají vyšší spotřebu anestetik.“

Postupovalo se standardní technikou používanou k hodnocení potence anestetik. Test byl prováděn na dobrovolnicích, které byly srovnatelné co do výšky, hmotnosti a věku. Polovina těchto dobrovolnic měla zrzavé vlasy, zbytek vlasy tmavé. Po provedení celkové anestezie a dosažení rovnovážného stavu se zkoušela elektrickým proudem reakce jejich horních končetin. Pokud dobrovolnice na stimulaci elektrickým proudem reagovaly pohybem končetin, dávka se zvýšila, pokud ne, byla snížena. Tím se dospělo k zajímavým výsledkům. U dobrovolnic se zrzavými vlasy byla v průměru nutná koncentrace anestetika desulfuranu 6,19 % (rozmezí 5,84 – 6,54 %), zatímco u jejich tmavovlasých kolegyň jen 5,18 % (rozmezí 4,86 – 5,49 %). Nutná koncentrace desulfuranu tedy byla u rusovlásek v průměru o 20 % vyšší.

Tím se potvrdilo to, že zrzaví lidé vnímají bolest skutečně intenzivněji, a zároveň se tak zrzavé vlasy staly prvním viditelným biologickým znakem, který je těsně spojen se spotřebou anestetik.

Autor: Mgr. Jiří Široký