Jakou stravu zvolit

Vitamin B chrání před rakovinou tlustého střeva a konečníku


Kategorie: Aktuality Dnešní strava Choroby Jakou stravu zvolit Zajímavosti 
21.listopad 2002
Podle nové studie publikované v časopise Internal Journal of Cancer může vitamin B významně přispět ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku (tzv. kolorektálního karcinomu ).

Tyto protektivní účinky má z řady vitamínů B konkrétně kyselina listová. Ta se někdy označuje též jako vitamin B9 a podle autorů studie její dostatek snižuje pravděpodobnost vzniku kolorektálního karcinomu o 40%.

Poprvé byla izolována z listů špenátu jako faktor pro růst mikroorganismů. Od té doby se zjistilo, že je pro člověka například důležitým antianemickým faktorem (její nedostatek se projevuje v krevním obrazu, anemie se někdy též nazývá jako chudokrevnost). Dále je známo, že má nezanedbatelný vliv na dobrý vývoj lidského plodu (konkrétně snižuje riziko vzniku defektů neurální trubice).

Zmíněné výsledky o snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu byly zjištěny jako vedlejší výstup sledování mnoha tisíců žen zařazených do Kanadské národní studie screeningu karcinomu prsu. Nejspíš se dá daný jev vysvětlit tím, že kyselina listová má klíčový význam pro správnou metylaci DNA, její syntézu a opravné pochody.

Kyselina listová by měla potom mít (z pohledu pravděpodobnosti vzniku kolorektálního karcinomu) zásadní vliv zejména na jedince, kteří mají málo methioninu a vysokou spotřebu alkoholu.

Autor: Mgr. Jiří Široký