Horečka

Způsobovala chřipka morové rány?


Kategorie: Aktuality Horečka Choroby Chřipka Zajímavosti 
03.říjen 2002
Chřipka je závažné respirační onemocnění postihující celou vnímavou populaci. Její výskyt je datován již od středověku

Tehdy však nebyl (vzhledem k nízkému počtu obyvatel a problémům s cestováním) tak častý. Nicméně tzv. “morové rány” mohly být způsobovány i chřipkovými viry. Nevíme. V současnosti však již můžeme sledovat výskyt skutečné chřipky, nikoliv jiných viróz, které jsou často mylně lékaři i laiky za chřipku vydávány.

Pro chřipku je typický náhlý epidemický výskyt, který postihuje děti i dospělé. Postihuje celé kolektivy, vesnice a města, všichni mají stejné potíže. Typický je náhlý začátek, 18-48hodin po nákaze, s prudkým vzestupem teplot 38-41° C, zimnice, malátnost, bolest kloubů a svalů, výrazná bolest hlavy a suchý dráždivý kašel. Zásadně se v této fázi neobjevuje rýma!

Chřipka sice může probíhat nekomplikovaně, ale u dětí a starých osob se komplikace objevují. Jsou to různé pneumonie, střevní potíže nebo záněty průdušek. Ty vyvolávají dýchací potíže. Může také dojít k otoku plic a zhoršení oběhových funkcí. Na následné bakteriální záněty plic a oběhové komplikace starší nemocní i umírají. (V ČR se jedná zhruba o 1000 úmrtí ročně). Rovněž tak může dojít i k postižení srdečního svalu či postižení mozku virem. Často se jedná i o poruchy krevní srážlivosti. Chřipku proto nemůžeme považovat za banální onemocnění. Zvláště pak u dětí a starších osob.

Situaci komplikuje především proměnlivost virů, především typu A, který je zodpovědný za epidemie a pandemie. Některé z nich měly za následek milióny mrtvých: např. v roce 1918 to byla“Španělská chřipka”. Některé z pandémií jsou mírnější a mrtvých byly jen tisíce – typickým příkladem je tzv. Singapurská nebo honkongská chřipka.

Běžná proměnlivost virových obalů (drift) je v podstatě každoroční, proto jako základní princip boje proti chřipce je očkování. Toto očkování stojí do 200Kč. Například vakcína Influvac od firmy Solvay může mít nmaximální cenu do 160Kč.

Laici, často i méně vzdělaní lékaři, očkování podceňují, obavy nemají z komplikací po očkování, nebo z neúčinnosti, ale z prostého vpichu. To je celoevropská zkušenost! Sdělení, že jsem se nechal očkovat a stejně jsem chřipku dostal, svědčí jen o tom, že šlo o jinou nákazu, jiný respirační virus, protože období jak podzimní, tak i zimní, virům přeje. Jde o globalizační problém rychlého cestování, shromažďování osob při společenských akcích, zanedbávání principů osobní hygieny. Diagnostika, zda jde opravdu o virus chřipky, se provádí pouze principiálně z vybraných nemocných, pro potvrzení epidemie, protože doba od odběru k výsledku je delší než trvání nekomplikovaného onemocnění.

Druhým principem boje proti chřipce je podávání skutečně účinných léků jak preventivně, tak pro zkrácení nemoci a omezení komplikací. Jde o léky protivirové známé jako Amantadin (je používán dosud jako lék proti Parkinsonově nemoci), Rimantadin (Maridin), Zanamavir (Relenza), Oseltamivir (Tamiflu).Tyto léky jsou postupně u nás registrovány, částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Je třeba zdůraznit, že antibiotika nejsou v žádném případě léky proti chřipce ani jiné virové nákaze, přesto jsou pacienty vyžadovány a někteří lékaři je bohužel pacientům stále předepisují.Vzniká tak pouze nežádoucí rezistence v celé populaci! Antibiotika mají smysl teprve při komplikacích, které způsobily bakterie.V prvé fázi se požívají léky proti kašli, proti produkci hlenu, je nutná podpora oběhu a dýchání u chronicky nemocných. Protiepidemická opatření, která mohou vést až k uzavírání škol, nemocnic a pracovišť. Zákazy divadelních a filmových představení, zákazy shromažďování osob, jsou používána zvláště u pandemického výskytu, tedy výskytu zcela nového kmene viru, proti kterému nemá nikdo na světě protilátky a předpokládá se onemocnění všeho obyvatelstva. Tento shift očekáváme již několik let, mediálně známé situace odstraňování celých slepičích chovů v Hong Kongu je pouhou předzvěstí.Virus v nové podobě totiž vzniká v jakési interakci mezi člověkem ptákem a vepřem a moderní dopravou nebo tahy ptáků se šíří po světě.

Pochopitelně i proti tomuto novému viru se budeme bránit vakcinací, problémem však bude včasnost výroby a rychlost aplikace pro celou populaci. I zde budou hrát velkou roli již zmíněné protivirové léky masově podávané, případně dohromady s vakcinací. Česká republika má proto jako některé evropské státy připraven tzv. Pandemický plán, kde jsou podrobně jednotlivé principy prevence a léčby připraveny, jsou připraveny úkoly pro státní správu a samosprávu, lékaře lékárníky a celé nemocnice. Na závěr je možno jen zdůraznit, že chřipka není lehké onemocnění, často je smrtelné a bránit se může každý očkováním. Chronicky nemocní a pacienti v domovech důchodců a LDN ho mají hrazeno státem, pro tyto osoby je dokonce povinné.