Klimakterium

Navždy mladý


Kategorie: Dlouhověkost Klimakterium Zajímavosti 
18.září 2002
Je potěšitelné, že se lidský věk prodlužuje. Podle údajů Českého statistického úřadu se tak děje v České republice rychleji než kdekoli v Evropě.

V současnosti se české ženy dožívají průměrného věku 78 let, muži 72 let. Nežijeme však pouze déle, populace stárne.

V roce 1993 byl průměrný věk žijícího obyvatelstva ČR 36,8 roku. V roce 2000 však byl již  38,8 roku ( tzn. že za 7 let se průměrný věk zvýšil o 2 roky). Při dodržení stejného tempa stárnutí populace by v roce 2015 byl „průměrný“ žijící Čech stár 54 roky. Podle demografického odhadu je ale reálné, že v roce 2030 bude průměrný věk „pouze“ 46 let a více než polovina obyvatel bude starší než 48 let.

Dalším zajímavým ukazatelem je podíl osob nad 60 (resp. nad 65) let. Jsou to většinou lidé již ekonomicky neaktivní (důchodci). V roce 2000 tvořili 11,5 % populace. Předpokládá se však, že v roce 2030 budou důchodci tvořit již téměř čtvrtinu celé populace.

Současný trend prodlužování lidského věku je dán patrně lepšími životními podmínkami a změnou stravovacích návyků, ale zejména dobrou zdravotní péčí a zavedením nových léků a léčebných postupů do obecné praxe. Přesto ( nebo snad právě proto) si musíme již nyní klást následující otázky: 
-  Neznepříjemní nám poslední třetinu života špatný zdravotní stav a nemohoucnost? 
- Jak s námi budou zacházet mladí?
- Budeme mít dostatek prostředků k normálnímu životu?
- Budeme si moci zvolit, zda chceme užívat zaslouženého odpočinku, nebo se věnovat práci, kterou máme rádi?

Tyto otázky se totiž budou týkat téměř každého z nás!

www.klimakterium.cz

Autor: Mgr. Jiří Široký