Sexuální úchylky

Ženy jako pachatelky sexuálních deliktů


Kategorie: Sexuální úchylky 
02.září 2002
Malý podíl žen na této kriminalitě je dán biologicky a psychologicky. Rovněž tak jejich sexuální aktivita je tlumena tradicí a morálními zábranami. Ženám také většinou chybí agresivita v sexuální oblasti.

V jejich sexuálním chování se též méně setkáme s perverzí (například snaha po anonymním sexu). Sexuální styk se zvířaty v této souvislosti mnoho autorů nepovažuje za perverzi v pravém slova smyslu, ale za náhradní řešení v případě chybějícího či narušeného partnerského vztahu.

Jejich sexuální delikty jen málokdy nesou stopy násilí. Může se jednat např. o pachatelky, které se dopouštějí nemravností na dětech - obzvláště potom na chlapcích v pubertě. Takováto delikventka je většinou nejistá žena s narušenou schopností navazovat kontakty.

Dále to jsou incestní vztahy; a to jak starší sestra - mladší bratr, tak i dokonce matka - syn. Podle některých studií je zneužívání synů matkami mnohem častější, než se všeobecně soudí. Podezírat totiž matku z takovéhoto činu je všeobecně považováno za takovou nehoráznost, že mnoho lidí raději odmítne vypovídat. Tyto sexuální delikty žen se navíc nehodí ochránkyním ženských práv, a informace o nich jsou proto záměrně potlačovány. Dále tyto matky většinou při vlastním svádění postupují velmi něžně, a tudíž se jedná o jev, který je pro okolí lehce přehlédnutelný. Podle údajů Svazu pro ochranu dětí ve Frankfurtu však např. v roce 1990 bylo 25 % všech incestů spácháno právě matkami.

 Těmto matkám většinou chybí podpora a láska partnera. Cítí se osaměle a ošizeně, a tak chtějí od syna dostat to, co jim "bylo odepřeno". Z psychologického hlediska jsou však tyto incestní vztahy pro zneužívané syny stejně zničující jako pro dcery, které zneužívá jejich otec.

Autor: Mgr. Jiří Široký