Sexuální úchylky

Hromadná znásilnění v dobách míru


Kategorie: Sexuální úchylky 
20.srpen 2002
K hromadným znásilněním občas dochází i v dobách míru. Klasickými místy pro tato znásilnění bývají mejdany či taneční zábavy.

Nezanedbatelnou roli při těchto znásiněních může sehrát automobil. Děvče se nechá naložit do auta s několika mladíky a pak je v autě nebo na lesní cestě znásilněno...

Pokud se akce rozběhne, většinou již není cesty zpět. Soucit a stud jsou nahraženy skupinovým šílenstvím. Pod tlakem silného mladistvého pohlavního pudu se rozběhne řetězová reakce brutální agresivity.

Často se jedná o spolky, kde jeden vůdce přiměje (jinak spíše stydlivé a plaché) kumpány za přispění alkoholu či drog k těm nejbrutálnějším činům na ženách. V těchto skupinkách se většinou sdružují osamocení a nejistí lidé, kteří hledají podporu a sebepotvrzení - potlačují vlastní zodpovědnost a infantilní strach.

Některé národy však pro znásilnění nemají ani speciální výraz. Pro mnoho primitivních národů je znásilnění vlastně něco přirozeného a původního. Některé kmeny na Nové Guinei například vzpurné ženy nutí k poslušnosti tak, že je na veřejnosti znásilní. Někdy třeba i všichni muži kmene. V těchto kulturách mají tyto činy charakter prostředku sociální kontroly.

Pro takovéto násilí na ženách je typická představa, že jsou vlastně součástí osobního vlastnictví a pokud překročí svou roli, musí být touto cestou přivedeny k rozumu. To, koneckonců, není nic neznámého ani křesťanství, které vnímá ženu spíše jako věc. A i v našem kulturním postředí se vyskytují muži, kteří tuto představu mají - občas se proto můžeme setkat s domácím násilím či znásilněním v rámci manželského svazku.

Autor: Mgr. Jiří Široký