Sexuální úchylky

Alkohol a exhibicionisté


Kategorie: Sexuální úchylky 
26.srpen 2002
Výzkumy, které dávají do souvislosti exhibicionistické chování a alkohol, nejsou ve svých závěrech jednotné - objevují se zde údaje v rozmezí od 16 % do 51 %.

(tzn. že 16-51 % exhibicionistických činů bylo spácháno z důvodu nadměrného požití alkoholu). Všechny studie se však shodují na tom, že alkohol i jiné drogy lze považovat za faktor podporující kriminální chování, a to nejen v případě exhibicionismu. Posilují totiž deviantní dispozice a oslabují racionální a volní kontrolu chování.

Za statistickou nejednotnost výsledků může několik faktorů: jedním z nich je, že podle některých výzkumů, bývá oznámeno jen 17 % uskutečněných exhibic. Druhým z nich je to, že současné požití alkoholu v mnoha případech slouží jako omluva a racionalizace chování - často se totiž při hlubším průzkumu zjistí, že se u dotyčného nejedná ani o závislost na alkoholu, ani o jeho zneužívání - jen je vysvětlení exhibice jako následek požití alkoholu pro dotyčného i pro okolí mnohem přijatelnější. V souvislosti s nadměrným požitím alkoholu se lze totiž relativně často setkat i s expozicí genitálu nesexuálního charakteru - například u opilce močícího na veřejném prostranství apod.

Autor: Mgr. Jiří Široký