Jak přestat fetovat - drogy

SANANIM vymění průměrně 1000 injekčních stříkaček denně


Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy 
17.duben 2002
Za devět let své existence se K-centrum SANANIM v Holešovicích dostalo do povědomí pražských drogově závislých.

V rámci výměnného programu pracovníci K-centra SANANIM mění průměrně 1000 použitých injekčních stříkaček denně, včetně víkendů. Je jistě potěšující, že návratnost injekčního materiálu je více než stoprocentní. V praxi to znamená, že se vrací více použitých stříkaček, než se vydá čistých. Díky tomu, že si závislí pravidelně zvykli měnit své použité injekční stříkačky, se výrazně snižuje riziko nákazy žloutenkou, virem HIV a dalšími nemocemi, a to nejen mezi drogově závislými, ale následně i mezi ostatní populací.

Mezi další aktivity K-centra SANANIM patří například motivace klientů směrem k méně rizikovému chování a abstinenci, skupiny pro rodiče závislých, sociální poradenství, práce s klienty ve vazební věznici nebo krizová telefonická linka.

Číslo krizové linky je 02/8387 2186 a je v provozu denně od 8:00 do 21:00, o víkendech od 9:00 do 21:00 hodin.

Autor: zpracováno redakčně