Rostlinné omamné drogy

Lophophora diffusa


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
22.březen 2002
Roste ve státě Qeretaro v kopcovitém až hornatém terénu, vyskytuje se na prudkých svazích až po roviny poblíž vodních toků tvořené naplaveninami.

Tělo je většinou nažloutle zelené, ale bývá variabilní jak barevně a tvarově, tak velikostí a formou růstu. Je možné vídat, jak rostlina roste samostatně i ve velkých trsech. Samostatně se jednotlivé rostliny vyskytují ve skalnatém terénu, zatímco velké trsy jsou časté v naplaveninách. Podle autorových pozorování dorůstají do velikosti asi 15 cm, ale v literatuře se uvádí až 20 cm. Trsy dosahují až 80 cm šíře. Tělo se člení do 5 až 13 řad nejčastěji oddělených sinusovitě zvlněnou rýhou.


Cactus Banner

Kořen je řepovitý, většinou netvoří tak podstatnou část rostliny jako je tomu u Lophophora williamsii.

Květy jsou krémově až růžově zbarvené, vzácně i nažloutlé.Tyčinky bílé až narůžovělé, blizna bílá. Rostliny nejsou samosprašné. Plody růžové až tmavorůžové, vzácně bílé až nažloutlé. Hlavní složkou v obsahu alkaloidů je pellotin.

 

 

Autor: Vojtěch Myšák