Bylinky

Dioscoreophyllum cumminsii


Kategorie: Bylinky k léčbě diabetu 
22.únor 2002
Sladkost míšku způsobuje polypeptid monellin, který je 1500–3000krát sladší než sacharóza.

Původ a rozšíření
Pochází z oblasti od Guineje až po Kamerun, ale objevuje se také v Gabonu, Zairu, Súdánu a Mosambiku.

Botanický popis
Dioscoreophyllum cumminsii (obr. 5) je vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi chebulovitých, Menispermaceae. Lodyhy má chlupaté, popínavé a až 5 m dlouhé, listy s čepelí srdčitou a mělce pěticípou, řapíky dlouhé a tenké. Květy jsou drobné, sestavené ve velkých hroznech. Plod je červená peckovice, asi 1,3 cm dlouhá, s kožovitým oplodím a bílým slizovitým míškem. V zemi se tvoří hlízy připomínající malé jamy (Dioscorea sp.).

Obsahové látky
Sladkost míšku způsobuje polypeptid monellin, který je 1500–3000krát sladší než sacharóza. Je rozpustný ve vodě, ale velmi labilní při vysokých teplotách.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.