Bylinky

Synsepalum dulcificum


Kategorie: Bylinky k léčbě diabetu 
22.únor 2002
Sladkokyselý míšek má neobvyklý účinek, neboť je schopen po dobu asi 30–60 minut ovlivnit chuťové receptory tak, že veškerá kyselá potrava má po požití sladkou chuť.

Původ a rozšíření
Domácí je v tropické západní Africe od Ghany po Kongo. Planě zde roste na okraji lesů, na pobřeží i v horských polohách. Pěstuje se v Ghaně, nyní i v Portoriku a jižní Floridě.

Botanický popis
Synsepalum dulcificum je stále zelený keř nebo malý strom 2–5 m vysoký z čeledi zapotovitých, Sapotaceae. Na koncích větví jsou nahloučené obvejčité až obkopinaté listy 5–10 cm dlouhé s krátkými řapíky. Drobné světle hnědé květy vyrůstají v úžlabí listů. Jsou téměř přisedlé s kalichem žebrovitým a úzkou trubkovitou korunou. Plod je jasně červená elipsoidní peckovice, asi 2 cm dlouhá. Obsahuje jedno vřetenovité semeno, obalené poměrně tenkým míškem.

Obsahové látky
Sladkokyselý míšek má neobvyklý účinek, neboť je schopen po dobu asi 30–60 minut ovlivnit chuťové receptory tak, že veškerá kyselá potrava má po požití sladkou chuť. Domorodci v západní Africe této mimořádné schopnosti využívají k „oslazení“ kyselého ovoce nebo piva či palmového vína i ke zlepšení chuti některých potravin.

Účinnou látkou je zde glykoprotein miraculin, který se aktivuje až kyselým prostředím v ústech, což potvrzuje i fakt, že samotný míšek nemá po požití sladkou chuť. Dalším výzkumem aktivní látky tohoto zajímavého druhu se zabývají na floridské univerzitě v USA a také v Nizozemí.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.