Bylinky

Stevie


Kategorie: Bylinky k léčbě diabetu 
15.únor 2002
Teprve v roce 1931 francouzští chemici Brindell a Lavielle získali z listů této rostliny bílou krystalickou látku – steviosid, se sladivostí až 300krát vyšší než sacharóza.

Původ a rozšíření
Původní oblastí rozšíření je severovýchodní Paraguay, kde roste v oblasti Amazonky západně od And v povodí řeky Ypame, a jižní Brazílie (stát Mato Grosso do Sul). Setkáváme se s ní v nadmořské výšce  200–6 000 m, často na blatech, březích vodních toků, ale také v travnaté pampě na tufech. Poprvé popsal stevii v roce 1887 paraguayský přírodovědec dr. Bertoni. Teprve v roce 1931 však francouzští chemici Brindell a Lavielle získali z listů této rostliny bílou krystalickou látku – steviosid, se sladivostí až 300krát vyšší než sacharóza. V roce 1971 byla semena stevie dovezena z Brazílie do Japonska a začala se pokusně pěstovat především na ostrově Hokkaidó. O šest let později zde začala firma Maruzen Kasei Co. vyrábět extrakty ze stevie na obchodní bázi. V současné době je rozhodujícím světovým producentem Japonsko, kde se ročně sklízí několik desítek tisíc tun suchých listů a vyrábí se asi 3 000 tun sladidla. Stevie se rozšířila i do ostatních oblastí východní a jihovýchodní Asie (Čína, Korejská republika, Thajsko, Vietnam). Mimo uvedené země se pěstuje také  v USA (Kalifornie), ale i v oblastech mírného pásu, např. na Ukrajině a v Bulharsku, zkoušela se pěstovat i ve SRN. Téměř pět let probíhaly pokusy s jejím pěstováním také u nás, a to s kladnými výsledky.

Botanický popis
Stevie, Stevia rebaudiana, je víceletá bylina z čeledi hvězdnicovitých, Asteraceae. Stonek dosahuje výšky 0,3–1,8 m a hojně se větví. V mládí jsou stonky a listy hustě chlupaté, později je odění řidší. Kořenový systém se rozkládá mělce pod povrchem půdy a je poměrně slabý; je také jediným orgánem rostliny, který neobsahuje sladké látky. Listy jsou vstřícné, světle až tmavě zelené, 3–8 cm dlouhé, úzce deltovité až obvejčité a v horní části výrazně vroubkované. Úbory jsou rozloženy ve vrcholové části stonku i větví a tvoří je 3–5 trubkovitých květů. Ty jsou oboupohlavné, drobné, bílé až narůžovělé. Plod je drobná tmavě hnědá nažka s chmýrem, která se snadno přenáší větrem.

Obsahové látky
Izolovaný krystalický steviosid je diterpenický glykosid. Ve vodě je rozpustný a na jazyku chutná příjemně sladce, ve větším množství až hořce. Při pozdějších analýzách listů se však izolovalo několik dalších glykosidů s různým stupněm sladivosti. Jde především o rebaudiosid A, který je l,3–1,5krát sladší než steviosid, a rebaudiosidy B, C, D a E, jejichž sladivost je 20–120krát vyšší než u sacharózy. Uvádí se, že rebaudiosid A je nejen sladší, ale také příjemnější chuti. Jeho obsah v listech však dosahuje pouze 1–2 %. Důležitým faktorem je zdravotní nezávadnost extraktu ze stevie, neboť okolo tohoto problému se vedly určité diskuse. Akutní toxická dávka zjištěná u krys je kolem 8 g na 1 kg živé hmotnosti, takže člověka nemůže v žádném případě poškodit. Antikoncepční účinky nebyly jednoznačně potvrzeny. Navíc se nikdy nepoužívá čistý extrakt, ale kombinuje se s jinými látkami, a tak se koncentrace steviosidů pohybuje maximálně kolem 50 %.

Způsoby užití
Sladidla na bázi steviosidu jsou zatím povolena v Japonsku, kde se používají zejména ke slazení nealkoholických nápojů a do žvýkaček. V Bulharsku byl vyvinut preparát Marumilon 50 s 50krát vyšší sladivostí, než má sacharóza, v Brazílii a Paraguayi se používá steviosid k přislazování jogurtů. Ve stadiu schvalování je i v dalších státech. I když se u nás na trhu objevilo jak sladidlo z rozemletých listů, tak i nealkoholický nápoj a čaj s tímto sladidlem, panují okolo využití značné rozpaky. Používání sladidla na bázi steviosidu je tedy možné jak při výrobě dietních potravin s nízkou energetickou hodnotou, tak i do limonád, v cukrářství a v konzervárenském průmyslu. Steviosid se ukazuje jako možný prostředek v boji proti zubnímu kazu, neboť likviduje řadu patogenních bakterií ústní mikroflóry. Je tedy vhodný i k výrobě zubních past a žvýkaček.

Možnosti pěstování
Z hlediska technologie pěstování se v našich klimatických podmínkách nevyskytují žádné větší problémy. V teplých oblastech Moravy lze stevie pěstovat obdobným způsobem jako tradiční papriku, a to se sklizní nadzemní části ve dvou sečích. Je zde možné dosáhnout výnosu až 5 tun suché hmoty z hektaru při obsahu 5–11 % steviosidu. Jinou možností je dovoz suroviny z příznivějších pěstitelských oblastí, kterými jsou teplé oblasti mírného pásu nebo subtropy. Stevie je však vhodnou rostlinou pro drobné pěstitele, neboť ji můžeme mít i v květináči za oknem a listy pro vlastní potřebu průběžně využívat.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.