Pohlavně přenosné choroby

Sdružení ""Společně s nadějí proti AIDS a drogám"" (SNAD) se znovu připomíná


Kategorie: AIDS Pohlavní choroby Pohlavně přenosné choroby 
20.srpen 2001
Cílem sdružení SNAD je práce v oblasti humanitární, v celospolečenské primární prevenci šíření AIDS a drogové závislosti, se zaměřením především na mladou generaci.

Členem sdružení se mohou stát právnické i fyzické osoby, včetně zahraničních institucí, které se hlásí k poslání tohoto sdružení. Zakladatelem nadace "Společně proti AIDS " v roce 1992 byla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje spolu s divadlem Semafor. Od začátku činnosti byla neocenitelnou pomocí účast Československo-švýcarské zdravotnické společnosti - jak odborná tak i finanční. V roce 1995 na základě rozhodnutí správní rady došlo k transformaci na sdružení, které v roce 1997 oficiálně rozšířilo svoji činnost o řešení problematiky drog a přijalo název SNAD. Sdružení vykazuje řadu významných aktivit, například projekt "Kondom", "Hrou proti AIDS"…

Aktivity sdružení SNAD lze rozdělit do několika oblastí. Sdružení zabezpečovalo v rámci projektu "Kondom" provoz 25 automatů na kondomy, které byly umístěny na různých místech republiky - ve školách -učňovských, středních, ale i v klubech a na diskotékách. Velmi zajímavou aktivitou sdružení je zabezpečení projektu Hrou proti AIDS, který si získává stále větší oblibu ve školách po celé republice.V současné době se SNAD podílí na přípravě nové preventivní a vzdělávací akce pod názvem "Hrou proti drogám".Tradiční je již vydávání kalendáříků s propagací bezplatné celorepublikové Národní linky prevence AIDS - 0800 1 44444.

Důležitým projektem je organizování mezinárodních seminářů "AIDS drogy a my", které se konají tradičně v Poděbradech. Dosud proběhlo úspěšně 9. ročníků, na kterých se účastní stále větší počet zájemců z řad zdravotníků, zástupců škol i zájmových organizací. V současné době se intenzivně připravuje 10. jubilejní ročník. Sdružení se na této akci podílí organizačně, v posledních letech i významně finančně. Je i jedním z odborných garantů.

Nedílnou součástí jsou kulturní aktivity, ať už k 1.12. který je věnován Světovému dni boje proti AIDS nebo další kulturní setkání uspořádaná pro členy sdružení a jejich příznivce a sponzory. Tradiční je již organizování výtvarných soutěží a aktivit pro mládež a to po celé republice.Velmi pěkné akce proběhly již v Karviné, Vsetíně, Klatovech, Sokolově, Teplicích i v dalších místech republiky, kde pracují členové sdružení. Sdružení uspořádalo i několik výstav: Evropa proti AIDS, prezentace grafických listů předních českých výtvarníků se zaměřením na AIDS. Členové sdružení se podíleli na organizaci výstavy amerického výtvarníka českého původu Bardoň Lidice Beneše.

Sdružení organizovalo zatím 3 ročníky MEFEVY, filmového festivalu zaměřeného na prevenci AIDS a drogové závislosti. K organizaci dalších ročníků chybí finanční prostředky. V roce 1999 se sdružení podílelo na doprovodných odborných akcích při konání výstavy slavné americké kontroverzní fotografky Nan Goldin, kterou uspořádala Galerie Rudolfinum.

Sdružení také zabezpečilo epidemiologicko-sociologické šetření názorů občanů ČR na onemocnění AIDS. V roce 1998 uskutečnilo pilotní studii postojů a názorů na HIV+ a AIDS u zdravotnických pracovníků. Jistě již známou akcí je několikaletý projekt CADILLAC, který je zvláště oblíbený mezi mládeží. V rámci protidrogové prevence zabezpečuje sdružení výměnný program pro drogově závislé. Mimo výše uvedených činností patří i charitativní činnost sdružení a spolupráce s ostatními nevládními organizacemi.

Sídlo sdružení: Dittrichova 17 120 08 Praha 2
Tel.: 0604/960834 , 0603/781087 , fax: 02/2175 4023
Bank.spojení: KB a.s. Praha centrum korunový účet 25633-111/0100

Autor: zpracováno redakčně