Očkování do ciziny

Povinná očkování před cestou do exotických krajů?


Kategorie: Očkování do ciziny 
14.srpen 2001
Většina z nás si již uvědomuje, že je třeba zjistit, která očkování a proti jakým infekčním chorobám je nutno podstoupit, plánujeme -li cestu do exotických krajin. Jednou z možných prevencí je očkování.

Škoda jen, že očkovací látky nemáme proti všem virovým, bakteriálním nebo parazitárním infekčním chorobám. Podle nařízení Světové zdravotnické organizace (SZO) je povinným očkováním pouze očkování proti žluté zimnici, protože je jedinou účinnou ochranou před smrtelně nebezpečným infekčním onemocněním. Očkování se vyžaduje u těch osob, které přijíždějí nebo odjíždějí do nebo z oblastí a států, kde je prokazatelně hlášen výskyt žluté zimnice. V těchto případech musí cestovatel při vstupu do příslušného státu předložit mezinárodní průkaz nebo doklad o platném očkování.

Rovněž očkování proti choleře bylo ještě před více než 10 lety považováno za povinné při cestě do některých států či oblastí s vysokým výskytem tohoto infekčního onemocnění. Avšak vzhledem k účinnosti očkovací látky Světová zdravotnická organizace rozhodla o jeho pouhém doporučení při cestě do endemických oblastí. Přestože by neměl žádný stát na světě vyžadovat toto očkování před vstupem na jeho území, existují oblasti i státy, kde tomu tak není. Jedná se zejména o rozvojové státy.

Je však obtížné předem stanovit, zda právě před vaší cestou do dané země je vhodné se nechat očkovat proti choleře, neboť jak se ukázalo, někdy záleží i na hraničním přechodu, který cestovatel do té či jiné země zvolí. Podobná situace nastala například i v Saudské Arábii, kdy pro pouť do Mekky je vyžadováno očkování proti choleře, ačkoli vláda Saudské Arábie nenahlásila požadavek na toto očkování SZO. Přitom u ostatních návštěvníků Saudské Arábie toto očkování není vyžadováno.

Některé země dokonce samy zajišťují toto očkování při vstupu na svá území. Zde je důležité připomenout, že platí mezinárodní ustanovení vydaná Světovou zdravotnickou organizací, a proto má každý turista možnost se obrátit na českou ambasádu či konzulát a žádat o případnou pomoc v dané situaci. Nedoporučuje se nechat se očkovat v cizích zemích, kde existuje riziko nedodržení správných hygienických postupů při očkování, jako je např. sterilita injekčních jehel a stříkaček apod.

Země, kde byl zjištěn požadavek na očkování proti choleře jsou Gabon, Kamerun, Kongo, Libye, Nigérie, Somálsko, Súdán, Tanzanie, Zambie, Belize, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, Bolívie, Ekvádor, Guyana, Chile, Kolumbie, Peru a Venezuela. Pokud se chystáte do těchto zemí s cestovní kanceláří, zejména do rekreačních oblastí, pak Vás s největší pravděpodobností, podobná úskalí nepotkají. Jiná situace může ovšem nastat, pokud budete cestovat do těchto zemí sami. Rozhodnete-li se dát se očkovat, pak raději doma a dát si vystavit o očkování potvrzení (certifikát).

Další přehledné informace o jednotlivém očkování, které se doporučuje nebo je povinné pro cestu do předem zvolené oblasti, najdete na stránkách Internetového Informačního Centra o Očkování (i-ICO - www.vakciny.net).

Autor: RNDr. Marek Petráš