Poradna - zdrav. a medicína

Kdo byl vlastně Jan Janský?


Kategorie: Poradna - zdrav. a medicína 
09.leden 2001
Napíšete také něco o Janu Janském? Nikde nic o něm není.
 

________________________________________________________

Považuji za účelnější místo podrobného materiálu o Janu Janském (1873-1921), kterému bylo připisováno prvenství v objevu krevních skupin, podat několik základních informaci o historii tohoto objevu. Podle současného názoru náleží prvenství v objevu krevních skupin (systému A-B-0) rakouskému lékaři z Vídeňské univerzity Karlu Landsteinerovi (1868-1943), který si zpočátku (v roce 1900) kladl za úkol vypátrat příčinu neúspěchu při některých transfúzích. Příčinu viděl v přítomnosti antigenů (molekul, které v těle vyvolávají tvorbu protilátek) na povrchu červených krvinek. Antigeny označil jako A a B. Krevní skupinu, u které není antigen přítomen, označil jako 0. Při míchání krve jedinců s rozdílnými skupinami (A, B) dochází ke srážení. V roce 1905 objevil Landsteiner ještě skupinu AB, u které mají červené krvinky oba antigeny; taková krev se srazí po smíchání jak s krví skupiny A, tak i B.

Kvůli malé publicitě Landsteinorova objevu se na problému pracovalo i jinde. Janský popsal nezávisle na Landsteinerovi svůj objev v roce 1907 a nezávisle na něm pak v roce 1910 Moss v Baltimore v USA. V roce 1930 dostal Landsteiner za svůj objev Nobelovu cenu. V roce 1939 se mu podařilo objevit ještě Rhesus (Rh) faktor. Na základě tohoto objevu američtí vědci Levine a Stetson zjistili, že tzv. fetální erytroblastóza je způsobena Rh nekompatibilitou (matka je Rh negativní, otec Rh pozitivní). Tato choroba se nyní nazývá hemolytická choroba novorozenců a je možné ji při včasné znalosti krevní skupiny rodičů (včetně Rh faktoru) léčit.

Autor: MUDr. Pavel Kostiuk CSc.