Poradna - zdrav. a medicína

Jak dlouho žije lymfocyt


Kategorie: Poradna - zdrav. a medicína 
22.únor 2001
Potřeboval bych vědět, jak dlouho žije T-lymfocyt. Zatím hledám odpověď na internetu marně.

____________________________________________________________

Aby z odpovědi byly jasné souvislosti, popíšeme ve stručnosti celou historii lymfocytu.

V průběhu fetálního vývoje produkuje kostní dřeň vývojové předstupně (prekurzory) lymfocytu. Ty z nich, které se dostanou do thymu (brzlíku), se promění v lymfocyty zodpovědné za tzv. buněčnou imunitu – T-lymfocyty. V játrech plodu a po narození v kostní dřeni se transformují v prekurzory buněk odpovědných za tzv. látkovou imunitu – B-lymfocyty. B-lymfocyty se přeměňují v tzv.plazmatické buňky a tzv. paměťové B-lymfocyty. T-lymfocyty se transformují v supresorové T-lymfocyty, efektorové (cytotoxické) T-lymfocyty (killer cells), pomocné T-lymfocyty (helper T-cells) a paměťové T-lymfocyty.

Paměťové T- a B-lymfocyty jsou buňky, které se již setkaly s antigenem (alergenem), jsou nositeli paměťového záznamu o tomto setkání a při dalším kontaktu s tímto antigenem jsou přeměňovány na efektorové buňky.

Životnost těchto paměťových buněk (T i B-lymfocytu) je dlouhá – přežívají měsíce i léta, zatímco jiné lymfocyty (bez paměťového záznamu) mohou žít jen několik dní.

Autor: MUDr. Pavel Kostiuk CSc.