Poradna - zdrav. a medicína

Po smrti chci darovat své tělo vědě


Kategorie: Poradna - zdrav. a medicína 
06.únor 2001
Vážení vzdělaní páni doktoři, obracím se na Vás s dotazem: jak postupovat při darování těla po smrti vědě?

____________________________________________________________

K Vaší žádosti o sdělení podmínek, za kterých může být posmrtně darováno tělo k výzkumným účelům, Vám předávám informaci, kterou jsme získali na Ministerstvu zdravotnictví České republiky:

1. Darování je bez nároku na finanční odměnu.

2. S nabídkou se dárce obrátí na Anatomický ústav kterékoliv lékařské fakulty v ČR, tam obdrží formuláře předepsané pro takovéto situace. Po vyplnění formuláře odevzdá zpět na sekretariát vybraného Anatomického ústavu.

3. Pro úplnost uvádíme místa lékařských fakult, při kterých jsou Anatomické ústavy: Praha, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc, Brno.

Autor: MUDr. Pavel Kostiuk CSc.