Lékařská poradna

Studie o příjmu potravy


Kategorie: Poradna - nemoci a příznaky 
13.červen 2001
Jsem student postgraduálního studia Fakulty aplikované psychologie na J.M.Universitě v Liverpoolu. Moje téma disertační práce se týká poruch příjmu potravy mezi uživatelkami drog. Vzhledem k tomu, že jsem již téměř dva roky ve Velké Británii, nemám dostatek přístupu k českým informacím. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká nová studie v obecné populaci a jak se k této stutii dostat co nejrychleji. Jedná se mi především o velmi obecné informace rázu ""x% v obecné populaci v ČR trpí těmito pruchami"".

Studie mezi uživateli drog typu mentální anorexie určitě není. Předpokládá se, že ani tato porucha se v této skupině nevyskytuje, protože upnutí na příjem potravy se nepovažuje za reálné vzhledem k prioritě zaměření na konzum drogy.

Poruchy příjmu potravy z důvodu jiných jsou předpokládané, ale také se domnívám, že studii neřešené, vzhledem k špatné možnosti dlouhodobějšího sledování či intervence a obecně špatné spolupráce. I v běžné populaci se obávám, že taková studie neexistuje. Jsou-li jaké, řeší jen pomyslnou špičku ledovce, tedy ty, kteří (či které) jsou sledováni či léčeni na psychiatrii. Na tuto problematiku se (pokud vím) specializuje PL v Bohnicích.

PhDr.František David Krch, Psychiatrická klinika na toto téma psal obsáhle v ZN Zdravotnické noviny 23-6-2000 společně s Doc. MUDr Milanem Kvapilem, CSc., MUDr Hanou Kubátovou, kteří jsou myslím z VFN. Citace: Mentální anorexie je závažné psychiatrické onemocnění, charakterizované poruchou příjmu potravy, jehož etiologie není známá. Prevalence je 1 : 100 tisíc, incidence neustále stoupá.

Autor: Tamara Starnovská