Cestování

Náhlá změna chování blízké osoby ?


Kategorie: První pomoc Cestování První pomoc 
23.červenec 2001
Chování a jednání našich blízkých lze do určité míry předvídat. Kdy nás překvapí nezvyklá reakce ? Jak vlastně souvisí s první pomocí ?

Psychoreaktivní stav
Účinnou a velmi rychlou první pomoc nejbližších (i laických osob) vyžaduje náhlá, svou dramatičností nečekaná a možná naprosto překvapivá příhoda, kterou nazýváme psychoreaktivní stav. Může potkat i ty, kteří se jeví navenek jako klidní, vyrovnaní, kultivovaní, někdy dokonce až flegmatičtí lidé. Změna chování je náhlá. Projeví se při zranění jemu blízkého a milovaného člověka, při pocitu bezmocnosti v cizím prostředí, při náhlém pocitu ohrožení. V okamžiku vznikne agitovanost (motorický neklid) s hlasitým, hystericky znějícím křikem, kvílení bez ohledu na okolí, vykřikování, dramatická gestikulace a grimasy, rozbíjení věcí v nejbližším okolí. Tlučení vlastní hlavou o zeď, o stůl, o čelo lůžka činí hrozivý dojem. Postižený nevnímá v prvních chvílích žádnou útěchu, dobrou radu, zklidňující slova, odstrkuje rázně své nejbližší, odmítá cokoliv poslouchat.
První pomoc znamená opakovaný, klidný hovor k postiženému, z něhož se nedáme vyvést. Nevymlouváme naříkajícímu zbytečnost jeho nářku, nesnažíme se před ostatními uklidnit napomínáním jeho hystericky hlasitý projev. Nekáráme ho. Je třeba klidně hovořit, někdy s jednoduchým, pochopitelným a přijatelným konkrétním nápadem, co a jak je možno ihned učinit či napravit.

Trvá však desítky minut, než vykolejená reakce ustoupí. Lékaře - Zdravotnickou záchrannou službu, tísňové telefonní číslo 155 zavoláme v případech, kdy postižený náhle projeví zřetelný úmysl sebevražedného aktu. Je schopen náhle spolykat řady prášků z lahviček v domácí lékárničce nebo využít otevřeného okna. Na tísňovou linku 155 se obrátíme i tehdy, jestliže reakce přejde do destruktivního, agresivního počínání vůči ostatním - s fyzickým útokem nebo s rizikem poškození vlastního zdraví. Při oznamování náhlé příhody neopomeneme zmínit tuto skutečnost. Posádka vozu ZZS se často jistí souběžným příjezdem vozu Policie České republiky. I v těchto případech ale pokračujeme do příjezdu zdravotníků v klidné rozmluvě hlubším hlasem s pomalejší dikcí. Nedáme se znervóznit situací ke zvýšení hlasu nebo okřikování.