Jak přestat fetovat - drogy

Léčivé účinky marihuany ve světle nejnovějších vědeckých studií


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
10.červenec 2001
Možná se kolem problému marihuany začíná blýskat na časy. Diskuse o škodlivosti (podle odpůrců liberalizace dostupnosti) či prospěšnosti (podle přívrženců liberalizace) se snad postupně dostanou z emotivní roviny na pevnější půdu. Začínají se totiž objevovat souhrnná hodnocení vědeckých studií, posuzující účinky látek, obsažených v marihuaně - kanabinoidů.

Možná se kolem problému marihuany začíná blýskat na časy. Diskuse o škodlivosti (podle odpůrců liberalizace dostupnosti) či prospěšnosti (podle přívrženců liberalizace) se snad postupně dostanou z emotivní roviny na pevnější půdu. Začínají se totiž objevovat souhrnná hodnocení vědeckých studií, posuzující účinky látek, obsažených v marihuaně - kanabinoidů.

Podle různých údajů, shrnutých v publikaci o léčebném užití kanabinoidů (British Medical Association, 1997) se u kanabinoidů předpokládá řada prospěšných účinků, např. že potlačují bolest, nevolnost a zvracení, uvolňují svalové křeče u roztroušené sklerozy (závažné nervové choroby), že jsou prospěšné u Parkinsonovy choroby, epilepsie a zeleného zákalu. Při každé úvaze o léčebném efektu je ovšem třeba zvážit (stejně jako u každého léku) poměr mezi prospěšnými a nežádoucími účinky a porovnat léčebnou účinnost kanabinoidů s účinností jiných léčiv. Právě tím se zabývají velmi zajímavé nové souhrny, zveřejněné v renomovaném časopise British Medical Journal (2001,323:13-21). Jde o tzv. metaanalýzy, tedy práce shrnující všechny významné dosavadní studie na dané téma.

Soustředíme se na práci, posuzující účinnost kanabinoidů v terapii bolesti. U zvířat byly tyto účinky prokázány a předpokládají se i u člověka. Posuzováno bylo 9 studií na toto téma - v pěti šlo o bolesti, související se zhoubným nádorem, dvě se zabývaly pacienty s pooperační bolestí, dvě pacienty s jinými typy bolesti. Ve všech studiích byly posuzována účinnost různých kanabinoidů a srovnávána s účinností kodeinu a placebem. V porovnání se ukázalo, že delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) a levonantradol byly stejně účinné jako kodein, benzopyranoperidin méně účinný než kodein, zhruba jako placebo. Běžný byl u kanabinoidů výskyt v této souvislsti nežádoucích psychotropních účinků. Autoři metaanalýzu uzavírají konstatováním, že dosavadní studie neposkytují zdůvodnění pro zavedení kanabinoidů jako analgetik do klinické praxe. Pro jejich zavedení do terapie svalových křečí a léčby jiných patologických stavů bude třeba dalších seriózních studií. Seriózní mapa účinků kanabinoidů (a marihuany) se začíná rýsovat. Zatím to znamená: emoce stranou. Ani problém marihuany není černobílý. Dočkáme se možná mnohých překvapení.