Organizace abecedně

Organizace pro pacienty R - T


Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
.

Pro písmena A - J si klikněte zde:
Pro písmena K - P si klikněte zde:
Pro písmena U - Z si klikněte zde:

R

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Rafting Club Handicap   Ve struhách 974/23
160 00 Praha 6
02/3112029
0603/456560
 
Regionální organizace zdravotně postižených Liberec-Sever Pomáhá tělesně postiženým lidem, dospělým i dětem. Oblačná 450
460 01 Liberec 1
048/5100648  
REHAB Sdružení, jehož cílem je vybudovat Centrum pro komplexní péči o děti, mládež a dospělé s vrozenými vadami pohybového ústrojí. Komplexní péčí se rozumí péče ortopedická, pedagogická a sociální. Nad Palatou 13
150 00 Praha 5
02/526528  
Rehatom Sdružení pro pomoc tělesně postiženým, jehož cílem je vytvářet podmínky pro integraci TP ve všech oblastech života - organizování, zakládání a koordinace společenství TP v ČR i zahraničí, realizace a propagace rehabilitační činnosti, spolupráce s výzkumnými a klinickými pracovišti. Pod
Kavalírkou 10
150 00 Praha 5
   
Rehos Rehabilitační občanské sdružení. Stavbařů 213
386 02
Strakonice 2
0342/321931  
Respira Sdružení nemocných s respirační insuficiencí, které poskytuje všestrannou pomoc pacientům odkázaným na kyslíkovou terapii. Čermákova 10
120 00 Praha 2
02/2557975  
Revma-Liga v ČR Svépomocná dobrovolná organizace sdružující všechny, kteří mají zájem o zlepšení životních podmínek nemocných s revmatickými chorob ami. Komplexní péče o nemocné v oblasti léčebně preventivní, rehabilitační, sociální a psychologické. Na Slupi 4
128 50 Praha 2
02/24915234  
RYTMUS Organizace, jejímž posláním je integrace lidí s mentálním postižením. Podporuje integrované vzdělávání dětí s mentálním postižením. a prostředkovává práci v přirozeném prostředí pro osoby s mentálním postižením. Na bateriích 57/505
162 00 Praha 6
02/3539663  

S

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Saloco   Slezská 5
120 00 Praha 2
02/257541
linka 444
 
Sananim Prevence a léčení drogových závislostí. Novo-vysočanská 604/A
190 00 Praha 9
02/6842137  
SAOP Sdružení pro aktivní odpočinek postižených: sdružuje odborníky potřebných profesí, pro vytvoření modelového systému objektů, služeb a poradensko odborné činnosti pro postižené. Součástí systému bude i servis technických pomůcek a výroba individuálních potřeb pro aktivní odpočinek. Hurbanova 1285
142 00 Praha 4
02/61711597  
Sbor zástupců organizací zdravotně postižených Zastřešující organizace, která plní funkci iniciativního a poradního orgánu, spolupracuje s VI. výborem pro ZPO, při zlepšování životních podmínek, slouží k výměně informací mezi občanskými sdruženími zdrav. postižených. Na Topolce 1A
140 00 Praha 4
02/61211588  
Sdružení A-klubů Čech, Moravy a Slezska Zastřešující orgán klubů abstinentů ČR, vytváří pro ně informační servis, koordinuje jejich činnost, vytváří prostor pro nové iniciativy, pořádá terapeutické tábory, navazuje kontakty s jinými organizacemi atd. Vaveří 17
602 00 Brno
05/41321234
l. 207, 208
 
Sdružení celiaků ČR   P. O. Box 20
252 63 Roztoky u Prahy
  info@
celiac.cz
Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže   Holešova
104/4
150 00 Praha 5
02/544362  
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem Občanská svépomocná iniciativa rodičů, zdravotníků a všech, kterým není lhostejný zdravotní stav a osud chronicky nemocných dětí i jejich rodin. Zelená 44
160 00 Praha 6
02/3114213  
Sdružení na pomoc mentálně postiženým v ČR   Karlínské
nám. 12
186 03 Praha 8
02/54815912  
Sdružení občanů Exodus v ČR Pomoc při zapojení a integraci (společenské, sociální, pracovní, kulturní, zájmové a další) zdravotně postižených osob do společnosti formou organizování rekvalifikací, vytvářením pracovních příležitostí (např. chráněné dílny) atd. Hlavanova 16
301 53 Plzeň
019/47856  
Sdružení Ochrana nenarozeného života Poskytuje pohotovou poradenskou, praktickou i materiální pomoc ženám a rodičům konfrontovaných s neplánovaným či nechtěným těhotenstvím, rozhodujícím se pro ponechání či interupci. Voršilská 5
110 00 Praha 1
02/24914404  
Sdružení pro kognitivně-rehabilitační péči ve stáří   Nad Šárkou 69
160 00 Praha 6
02/3115609  
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Sdružení, jehož cílem je zřídit nevýdělené zařízení, které bude zajišťovat komplexní péči o děti s DMO, dále poskytovat rodinám postižených informace o možnostech společenské pomoci, sledovat stav nejnovějších poznatků, prevence a rehabilitace. Všehrdova 14
118 00 Praha 1
02/539761  
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Dobrovolná organizace rodičů, příbuzných a dalších občanů s cílem pomáhat mentálně postiženým (též mentálně postiženým s jinými vadami), kteří po celý život potřebují vedení, pomoc a podporu svých rodičů a společnosti. Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8
02/24815912  
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách   Litevská 1
P.O.BOX 96
100 05
Praha 10
02/4121518 anaval@
mbox.vol.cz
Sdružení pro rehabilitaci pohybově postižených dětí Centrum léčebné rehabilitace Horáčkova
1025
140 00 Praha 4
   
Sdružení pro ucelenou rehabilitaci postižených Poskytuje informace o programech ucelené rehabilitace zdravotně postižených, vytváří podmínky pro jejich diskuse a spolupráci, rozvíjí iniciativy v těch oblastech a u těch typů postižení, které jsou u nás zanedbané. Albertov 7
128 00 Praha 2
02/298131  
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Zabývá se komplexní péčí o životní prostředí zdrav. postižených, zejména ve smyslu odstraňování architektonických bariér v bytové občanské výstavbě, dopravě apod. Vysoko-
školská 504/5
165 00 Praha 6
02/393385  
Sdružení rodičů a přátel dětí léčených růstovým hormonem Sdružení se stará o přibližně 150 českých dětí, které trpí nedostatkem výroby vlastního růstového hormonu - hypofyzárním nanismem. Tyto děti, pokud by nebyly léčeny, dosáhnou v dospělosti výšky 125-140 cm. Hausman-
nova 3047
143 00 Praha 4
02/4011161  
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Hájí zájmy diabetických dětí a jejich rodičů. Chce zlepšit lékařskou péči o diabetické děti, zkvalitnit sociální a ekonomickou péči o ně, zabraňovat diskriminaci při výběru povolání. Lázeňská 4
118 00 Praha 1
02/539420  
Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Organizuje rekreační a rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti. Plevenská
3116
143 00 Praha 4
02/4013383  
Sdružení Za dětský život Připravuje azylový dům pro svobodné matky s dětmi, které jsou okolnostmi nuceny k interupci a pro matky v sociální nouzi. Zařízení pomůže matkám překonat svízelnou životní situaci. Soběšická 60
614 00 Brno
05/529423  
Sdružení zdravotně postižených v ČR   Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8
02/2317489 spsr.szdp@
braillnet.cz
Sdružení zdravotně postižených Holešovska Sdružuje všechny druhy zdravotně postižených s cílem hájit a zajišťovat specifické zájmy členů. Pomoc při vyřizování úředních formalit, právní porady, přednášky zdravotní, kulturní, zajišťování rehabilitace - plavání, sauna apod. Květná 1264
769 01 Holešov
0635/23588  
SIZO Liberec Region. sdružení invalidů. Dr. Milady
Horákové
333/9
460 01 Liberec
048/486584  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých   Na Harfě 9
P.O.BOX 2
190 05 Praha 9
02/66038898 sons@
braillnet.cz
Slepýši Občanské sdružení, které provozuje keramickou dílnu pro nevidící i vidící. Helceletova 3
602 00 Brno
05/43233013  
Sluníčko Region. sdružení rodičů a přátel postižených dětí. Tovární 18
790 00 Jeseník
0645/401607  
SOLIDARITA Občanské sdružení, orientující se na osamělé zdravotně postižené občany, kteří nejsou schopni sami zabezpečit svoje potřeby. Chce vytvářet vhodné pracovní příležitosti pro těžce ZP. Slavětín nad Metují 71
549 06 Bohuslavice
0411/75282  
Sordos Sdružení pro kulturu neslyšících v Brně. Božetěchova 1
612 00 Brno
05/41255753  
Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara Osvětová činnost, zajišťování fin. prostředků pro aktivity dalších o.s. Řádu a vlastní humanit. pomoc zaměřená do ČR i zahraničí a organizační pomoc při výstavbě HOSPIC Štrasburk v Praze 8. Jalovcova 1
110 00 Praha 1
02/2326283  
Společenství zdravotně postižených Nová Paka Poradenská služba, přednášky se zdravotní tematikou, zapůjčování protetických pomůcek, rekondice, kulturní zájezdy, jóga. Raisova 1089
509 01 Nová Paka
0434/b. 4484, 2961  
Společnost "E" Asociace pro epilepsii; jedním z jejích cílů je zdravé sebevědomí pro všechny lidi s epilepsií. Chce pomoci aktivitám týkajících se sociálních problémů, vzdělávání, zaměstnání dětí a dospělých trpícími epilepsií a využítí jejich volného času. Novodvorská
994
142 21 Praha 4
02/44041557  
Společnost dialyzovaných a transplan-tovaných nemocných a jejich rodinných příslušníků Cílem společnosti je zlepšení zdravotních, rehabilitačních, pracovních, sociálních a psychologických podmínek pro nemocné v konečném stavu selhání ledvin odkázaných na dialyzační a transplantační léčbu. Levá 10
147 00 Praha 4
02/61211612  
Společnost dr. Vojty Společnost se zaměřuje na propagaci a podporu výuky rehabilit. metodiky dr.Vojty, na výstavbu a provoz rehabil. zařízení, na podporu výzkumu v oblasti rehabilitace, na tvorbu didakt. pomůcek pro výuku rehabilit. metodiky apod. Fetrovská 13
160 00 Praha 6
02/6922417  
Společnost Duha Cílem společnosti je integrace osob mentálně postižených. Českolipská
621
190 00 Praha 9
02/6996374 duha@duha.
braillnet.cz
Společnost nemocných polycystickými ledvinami Společnost vznikla jako dobrovolnická, humanitární, nevýdělečná organizace na pomoc nemocným PL. U Uranie 20
170 00 Praha 7
02/24962686  
Společnost pro mukopoly-sacharidózu Společnost vznikla jako sdružení rodičů a dětí nemocných MPS. Jedná se o nevyléčitelné onemocnění s těžkým průběhem. Cílem je klasická sociální a svépomocná činnost zaměřená na zvládání projevů nemoci. Chaloupky 35
773 00 Olomouc
068/31996  
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě Dobrovolná svépomocná organizace, která se zasazuje o obecné zájmy pacientů s Huntingtonovou chorobou a jejich rodin. Podporuje informovanost mezi laickou veřejností i profesionály, pomoc pacientům i jejich rodinám. dr. Jana
Židovská,
čp. 160
252 41
Dolní Břežany
02/24904261 huntington@
braillnet.cz
Společnost pro vrozené vady   Šejbalové 994
152 00 Praha 5
   
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Cílem společnosti je sdružovat nemocné občany a prosazovat zlepšení neuspokojivého stavu v léčení psoriasy a atopického ekzému v oblasti nemocničního, lázeňského a přímořského léčení, vědy a výzkumu. Struhařovská 2941
141 00 Praha 4
02/761056  
Spolek přátel mládeže a družstva "Miličův dům" Dobrovolné sdružení občanů, které sdružuje přátele mládeže, zájemce o výchovnou činnost dětí a nezletilé mládeže v křesťanském duchu - ve smyslu duchovního odkazu díla Přemysla Pittera. Oblouková 38
101 00 Praha 10
02/720415  
SPOLU Sdružení Pro Otevření Lidských (D)uší. Usiluje o podporu dětí a mládeže s postižením, založenou na spolupráci mezi odborníky a rodinami, kterým je podpora poskytována. Cíl: prosazovat principy občanského a lidského práva do oblasti vzdělávání - myšlenka integrace - a sociální sféry. Masarykova
19
772 00 Olomouc
068/5518312  
Sportovní klub vozíčkářů Praha Klub je zaměřen především na stolní tenis, neboť tento sport umožňuje sportovní vyžití i nejtíže postiženým vozíčkářům, kteří mají postiženy i horní končetiny. Vondroušova 1193
163 00 Praha 6
02/3018644  
Svaz diabetiků ČR Laická organizace sdružující nemocné s poruchami látkové výměny, rodinné příslušníky a další zájemce, včetně odborníků. Cílem veškeré činnosti Svazu je zkvalitnit každodenní život nemocných. Sokolovská 44
186 00 Praha 8
02/24813024  
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Samostatná nezávislá organizace, která pomáhá zajišťovat specifiké potřeby a zájmy sluchově postižených. Organizuje sociálně poradenské a tlumočnické služby pro neslyšící, vzdělávání, psychorehabilitační kurzy. Karlínské
nám. 12
186 03 Praha 8
02/24816829
02/24813132
 
Svaz pacientů ČR Člen Mezinárodní asociace pacientských organizací. Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s MZ, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdrav. zařízení a ve správních orgánech pojišťoven, vede bezplatnou poradenskou službu pro členy apod. Sokolská 32
120 00 Praha 2
02/24266666 pacienti@
pacienti.cz
Svaz paraplegiků Svaz poskytuje pomoc při sociálním i pracovním uplatnění osob imobilních po poranění míchy. Jeho cílem je, aby imobilní osoby měly stejné životní podmínky, práva i možnosti uplatnění jako ostatní. Limuzská 471
108 00
Praha 10
02/771478
02/773785
 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Svaz sdružuje občany všech věkových kategorií s vnitřním postižením (vč. rodičů postižených dětí), příp. i s jinými kombinacemi zdravotního postižení. Karlínské
nám. 12
186 03 Praha 8
02/24815913
02/24815915
 
Svaz tělesně postižených v ČR Zastupuje zájmy tělesně postižených občanů v ČR, realizuje pro ně programy sociální rehabilitace a poradenskou činnost. Organizuje prázdninové tábory pro TP děti a mládež, rekreaci pro rodiny s TP dětmi. Karlínské
nám. 12
186 03 Praha 8
02/24816976  
Svaz zdravotně postižených Podblanická   Dvořákova
1394
258 01 Vlašim
0303/45095  
Svaz zdravotně postižených Šumava-Klatovy Organizace chystá různé aktivity, rehabilitace, konzultace, servis a pomoc zdravotně postiženým okresu a ve své prodejně i v ČR. Vídeňská 9
339 01 Klatovy
0186/26331
pí. Venclová, Procházková
 
Svítání Sdružení na pomoc zdravotně postiženým dětem. Stavbařů 304
530 09
Pardubice
040/6401862  

T

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
T-Atlas Občanské sdružení handicapovaných. Pospíšilovo
nám. 1693
530 03
Pardubice
040/38434  
Tilia Česká společnost pomoci dětem. Na výsluní 2628
470 06 Česká Lípa 6
0425/28095  
Autor: zpracováno redakčně