Organizace abecedně

Organizace pro pacienty K - P


Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
.

K

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Kamínek Reg. sdružení rodičů a přátel postižených dětí. Jana
Machová,
č. 136
569 83 Pustá
Kamenice
0463/731124  
Kardioklub   JUDr. A.
Vokálek
Petržílkova 27
143 00 Praha 4
   
Kardioklub Praha Svépomocná občanská organizace, která se zabývá rehabilitací tělesné i duševní kondice kardiaků a teoretickou i praktickou výuku zásad zdravého způsobu života pro širší okruh ohrožených i sympatizujících osob. Sokolovská 57
186 00 Praha 8
02/2324588  
KIM
(Klub invalidní mládeže)
KIM je sdružení mladých lidí - postižených i zdravých - s nejnižší věkovou hranicí 16 let. Pokouší se o sbližování zdravotně postižené mládeže s jejími zdravými vrstevníky. Lucemburská 22
130 00 Praha 3
02/22712393  
Klub Amazonek Dobrovolné sdružení žen po ablaci, jehož posláním je pomoc při překonávání osamělosti ve společnosti a strachu z budoucnosti, podpora rekondice a psychobiosociální rehabilitace žen po ablaci, osvěta a preventivní akce, věnovat pozornost kvalitě života léčených a vyléčených žen po ablaci. Dr. Vrbenského 9
702 00 Ostrava 1
069/221330  
Klub bechtěreviků Volné sdružení pacientů s diagnózou ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a všech zájemců o zlepšení podmínek jejich života. Úkolem klubu je sdružovat bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost. Revmatolog.
ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2
02/6913870  
Klub DEMKA Společnost postižených dětskou mozkovou obrnou. Chce vytvářet optimální společenské a ekonomické podmínky a rozvoj postižených, napomáhat v oblasti práva a vzdělání, výchovy dětí, integrace do společnosti, psychorehabilitace. Obránců míru
78
261 02 Příbram
0306/24695  
Klub Diana Dobrovolné sdružení žen po ablaci. Morálně podporuje ženy po operaci, pořádá psychorehabilitační kurzy, rekondiční víkendy, společné zájezdy, plavání, besedy se zdravotníky. Snaží se o zkvalitnění kompenzačních pomůcek pro postižené ženy. Musilova 28
614 00 Brno
05/572186  
Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem Klub se snaží zajistit pro postižené s Turnerovým sydromem a jejich rodinné příslušníky pomoc a odbornou informovanost. Rudolf Kosina
Kladenská 1
160 00 Praha 6
02/3154019
02/24321755
 
Klub KARDIO Tábor Sdružení zabývající se rehabilitací pacientů po infarktu, pacientů po kardiovaskulárních operacích, pacientů s ICHS a diabetiků. Provozuje cvičení a plavání pod vedením rehabilitačních pracovnic a pořádá rekondiční pobyty pod dohledem lékařů. kpt. Jaroše 2000
390 01 Tábor
0361/252121
0361/32751
 
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova Klub chce chránit a prosazovat oprávněné požadavky zdravotně postižených občanů, zajišťovat materiální prostředky pro zlepšení životních podmínek a pro plný rozvoj jejich života. Vondroušova 1193
163 00 Praha 6-Řepy
02/3019107 krasa@
oasanet.cz
Klub rodičů a přátel dětí nemocných cystickou fibrosou   Helena
Holubová
Bítovská 1226
140 00 Praha 4
02/24436184  
Klub vozíčkářů Petýrkova Občanské sdružení zdravotně postižených občanů a jejich rodinných příslušníků a příznivců. Je samostatným subjektem a ve své práci se řídí principy humanity a lidských práv. Chrání a prosazuje požadavky zdravotně postižených. Petýrkova
1953
148 00 Praha 4
02/7933662  
Koruna Region.. sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí HanaŠilarová
Dvorská 604
563 01
Lanškroun
0467/2185  

L

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
LENIO Sdružení postižených dětskou mozkovou obrnou - pro občany s DMO pořádá rekondiční pobyty, přednášky a chce se zabývat zaměstnaností postižených. Ruská 58
101 50
Praha 10
02/725233  
Liga proti otokům Věnuje se poradenské laické a odborné činnosti při léčení otoků končetin - tzn. lymfodrenáž, bandážování končetin, cvičení s bandáží, presoterapie. S.K.Neumanna
10
180 00 Praha 8
02/24319348  
Liga proti plicním nemocem   JUDr. Helena
Švandová
Na dlouhých
32
312 00 Plzeň
019/7260972  
Liga za práva vozíčkářů   Rybkova 14
602 00 Brno
05/41321234
l. 224, 225
 
LORM Společnost pro hluchoslepé. Chce zajišťovat služby sociální pomoci a služby hluchoslepým osobám a jejich rodinám, zakládat kluby pro hluchoslepé, jejich rodiny a přátele. Radlická 3
150 00 Praha 5
02/57095418,
02/57095260
 

M

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Mobilcentrum Brno   Kamenice 1e
625 00 Brno
05/43192393
0603/570908
 
MOBILIS Občanské sdružení pro úplnou integraci lidí se zdravotním postižením do společnosti. Olbrachtova
50
140 00 Praha 4
02/41443144  
Modrá hvězda života Nepolitická organizace sdružující profesionální i neprofesionální záchranáře všech druhů. Vychází ze základního etického principu snahy o záchranu lidských životů a ochrany zdraví při mimořádných situacích. Osadní 12
170 00 Praha 7
02/879948  

N

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Nadatio Samaritanus Sdružení Samaritán se zabývá zdravotní a sociální péčí (ošetřovatelská a pečovatelská služba), provozuje terapii v denním stacionáři, psychologickou poradnu, kurzy, kulturní akce pro zdravotně a tělesně postižené, klub seniorů apod. Šilarova 2
628 00 Brno
05/44216707  
Nedomyšleno Občanské sdružení. Hrusická 2510
141 00 Praha 4
   
Nezávislý klub zdravotně postižených   Hřebečská 423
272 01 Kladno
   
NONA Region. sdružení ZP; provozuje denní stacionář pro obyvatele Nového Města n. Metují, Náchoda a Dobrušky, jehož hlavním posláním je integrace mentálně postižených s kombinovanými vadami mezi zdravou populaci Rašínova 343
549 01
Nové Město
nad Metují
0441/72694  
Nový život Společnost pro resocializaci handicapovaných osob; vytváří různé programy sociální rehabilitace, rekvalifikace handicapovaných, nebo napomáhá při jejich tvorbě různým organizacím. Pořádá zahraniční i tuzemské rekreace, školení, vydává publikace aj. U výstaviště 8
750 00 Přerov
0641/3697 (vzkaz)  

O

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Oáza Hodonín Středisko speciálních služeb: pečuje o handicapované osoby, především těžce tělesně a smyslově postiženou mládež a mládež ze sociálně slabých rodin. Družstevní 3
695 03 Hodonín
0628/22877  
Občanské sdružení na ochranu pacientů Zajišťuje servis a poradnu pro pacienty (poradna vždy ve čtvrtek). Podskalská 24
120 00 Praha 2
02/24921617  
Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami Cílem sdružení je zřídit a provozovat nestátní školu pro děti s více vadami v Prostějově, ve které bude kromě vzdělávací a výchovné činnosti zabezpečena celková rehabilitace dětí, poradenská služba pro rodiče dětí s různými vadami. I. Olbrachta 2
789 11
Prostějov
0508/360295  
Organizace Dobrých templářů ČR Organizace, která podporuje lidi usilující o střízlivý životní styl, ovlivňuje veřejného mínění ve směru zdravého životního stylu. Zapojuje se do preventivních a léčebných programů v oblasti závislostí. Húskova 2
618 32 Brno
05/45123244  
Ondřej Sdružení na pomoc duševně nemocným Nad
Ondřejovem
36
140 00 Praha 4
02/438785
02/438919
 

P

Název Co to je Adresa Telefon E-mail
Paprsek Region. sdružení zdravotně postižených. Chrlické
nám. 2
643 00 Brno
05/45219120  
Parkinson Humanitární společnost. ing. Jiří
Dvořák
Ruská 69/2495
100 00
Praha 10
02/744238  
Péče o duševní zdraví - region Pardubice Péče o duševní zdraví v denním psychiatrickém stacionáři. Denní psychiatrický stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
040/6866611  
Pohoda Společnost pro normální život lidí s postižením. Ke Karlovu 5
120 00 Praha 2
02/96139635  
Pomoc zdraví   Bělohorská 33
169 00 Praha 6
   
Pražská organizace vozíčkářů Dobrovolná organizace, která prosazuje specifické zájmy a potřeby osob pohybujících se na vozíku. Zabezpečuje kursy sociální rehabilitace, poskytuje poradenskou a informační službu těžce pohybově postiženým osobám. Benediktská 6
110 00 Praha 1
02/24827210 pov@
server1.gts.cz
Prosaz Společnost pro rehabiliaci zdravotně postižené mládeže. Prosazuje rovnoprávné postavení zdravotně postižené mládeže, realizuje program sociální rehabilitace. Lidická 58/1156
736 01 Havířov
   
Přátelství Region. sdružení rodičů zdrav. postižených dětí. Zajišťuje hipoterapii pro děti s tělesným i mentálním postižením, pořádá rekondiční plavání pro zlepšení fyzické kondice v termálním bazénu ve Velkých Losinách, zájezdy a výlety do přírody. U Javorky 135
560 00
Č. Třebová
0465/3845  

Autor: zpracováno redakčně