Diety

Výživa ve stáří


Kategorie: Diety 
21.březen 2001
Tato výživová oblast se v poslední době dostává do popředí zájmu, ale přesto v ní dosud přetrvává mnoho zastaralých představ a dogmat. To se netýká jen laické veřejnosti, ale bohužel i veřejnosti odborné.

Zásadním omylem je tvrzení, že čím je člověk starší, tím méně stravy potřebuje či že to může být strava jednotvárná (“stačí mu polévka, stejně má nejraději bílou kávu s pečivem”). Také je velmi podceňováno množství vypitých tekutin.

Přitom stejně jako v jiném životním údobí i ve stáří platí, že stravování musí být vyvážené, pestré a s dostatečným množstvím všech potřebných živin. Nedostatečná výživa se vždy nepříznivě odrazí na zdravotním stavu člověka. Představa, že snížením energetické hodnoty stravy docílíme jen redukce hmotnosti je zejména u starších osob nesprávná. Tento optimální proces je narušen jak stresem v důsledku choroby, tak i nepřiměřeným a jednostranným přívodem sacharidů a nedostatkem ostatních živin.

Jíst ve stáří není legrace
Takovéto stravování (převážně sacharidové) je však pro seniory typické. V takovém případě ovšem jsou spotřebovávány bílkoviny (tedy svalová hmota) a organismus není schopen využít tuk. Tak dochází velmi rychle k narušení obranyschopnosti, hojení a k závažnému omezení hybnosti.

Problémy stravování ve vyšším věku jsou mnohé. Se zvyšujícím se věkem se postupně snižuje vnímání chuti, dlouhodobé užívání léků často ve větším množství ovlivňuje negativně jak pocit chuti k jídlu, tak i využití jednotlivých živin ze stravy. Většina lidí ve vyšším věku má umělý chrup a slizniční onemocnění dutiny ústní, které také vedou ke snížení chuti k jídlu i potřeby najíst se.

Začarovaný kruh špatného stravování
Dalším problémem může být i zhoršená hybnost nebo zhoršený zrak, které výrazně omezují schopnost nákupu a přípravy stravy. Nezanedbatelnou roli hrají i problémy ekonomické. Nedostatek aktivity, z nějž vyplývá i nevůle připravit si jídlo či dojít si nakoupit, může být důsledkem deprese z osamělosti a sociální izolace.

Souhrnem těchto skutečností se starší člověk dostává do začarovaného kruhu, protože jeho zdravotní stav se stále zhoršuje vzhledem k nedostatečné výživě a to vede k dalšímu zhoršení jeho schopnosti výživy. Proto je třeba jasně říci, že v takových případech běžný příjem živin nestačí a že je třeba příjem energie, bílkovin a vitaminů zvýšit. Obvykle je třeba v menším množství podat vyšší hodnotu.

Předejít takové situaci je možné dodržováním vyváženého a pestrého stravování během celého života, pak plynule v navyklém způsobu pokračujeme dále bez ohledu na věkovou kategorii. Při jakýchkoliv potížích se stravováním ve vyšším věku je třeba včas zajistit potřebnou úpravu stravování (konzultovat s odborníkem na výživu), aby nedošlo k výše uvedeným problémům.

Autor: Tamara Starnovská