Práva pacientů

Česká rada humanitárních organizací


Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Jejím cílem je ""zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika"".

Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1
Tel.: 0603/23 44 32
Fax: 02/78 64 091

Členské organizace zajišťují celou škálu činností: podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, pomoc příslušníkům národnostních menšin, ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu.

Členské organizace:

  ADRA
  Akord
  Alternativa Horní Lhota
  Alternativa Praha
  Alvalida
  ARCUS
  Argo
  ARKADIE
  Asistence
  Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
  Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
  ATMS
  AVAZ
  AUXILIA
  BAOBAB
  Bezpečná voda, Vodní záchranná služba
  Canisterapeutická společnost
  Centrum integrace dětí a mládeže
  Centrum nezávislého života v Českém ráji a v Podkrkonoší
  Cerebrum
  CONCORDIA
  Czech Abilympics Association
  Česká katolická charita
  Česká společnost AIDS POMOC
  Česká společnost pro duševní zdraví
  Česká unie neslyšících
  České národní hnutí za lidská práva
  Český klub ohluchlých
  Český tinnitus klub - Klub šelestářů
  Člověk zpět k člověku
  Dětem zdraví
  Dětské centrum 1990
  Diakonie a misie církve československé husitské
  Diakonie Apoštolské církve
  Diakonie Českobratrské církve evangelické
  Domov Farma Vrátenka
  DOMUS
  DUHA
  ELIM
  EXODUS Vlašim
  Federace rodičů a přátel sluchově postižených
  FIT ILCO ČR
  FOKUS
  Fond ohrožených dětí ČR
  HAIMA
  Handicap Lyceum
  HANDICAP(?) Zlín
  Hewer
  Hnutí humanitární pomoci
  Hnutí Rodina
  Institut Eda Robertse
  ISIS
  IZAP
  Já - člověk
  JAKOP
  Jednota katolických tovaryšů Praha
  Jitro
  Junák - svaz skautů a skautek ČR
  Kardioklub Praha
  Klub Amazonek
  Klub bechtěreviků
  Klub DEMKA
  Klub Diana
  Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem
  Klub KARDIO Tábor
  Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
  Klub vozíčkářů Petýrkova
  LENIO
  Liga proti otokům
  LORM
  Matice romská
  Modrá hvězda života
  Nadatio Samaritanus-Sdružení Samaritán
  Naděje
  Nezávislý způsob života ZPO
  NONA
  Nový život
  Oáza Hodonín
  Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami
  Organizace Dobrých templářů ČR
  Občanské sdružení Diakonie Úpice
  Péče o duševní zdraví - region Pardubice
  Ponticus
  Pražská organizace vozíčkářů
  PROSAZ
  Přátelství
  Rafting Club Handicap
  Regionální organizace zdravotně postižených Liberec-Sever
  REHAB
  Rehatom
  Rehos
  Respira
  Revma-Liga ČR
  Romský křesťanský sbor
  RYTMUS
  Saloco
  Samaritán - Pomoc lidem v nouzi
  Sbor zástupců organizací zdravotně postižených
  Sdružení A-klubů Čech, Moravy a Slezska
  Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem
  Sdružení občanů Exodus v ČR
  Sdružení Ochrana nenarozeného života
  SOHO
  SAOP
  SAAK
  Sdružení pro kognitivně-rehabilitační péči ve stáří
  Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
  Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
  Sdružení pro ucelenou rehabilitaci postižených
  Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
  Sdružení rodičů a přátel dětí léčených růstovým hormonem
  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
  Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
  Sdružení Za dětský život
  Sdružení zdravotně postižených Holešovska
  Sdružení zdravotně postižených v ČR
  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
  SOLIDARITA
  Společenství pomocníků Řádu sv. Lazara
  Společenství zdravotně postižených Nová Paka
  Společnost "E"
  Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných
  Společnost dr. Vojty
  Společnost Jóga v denním životě
  Společnost nemocných s polycystickými ledvinami
  Společnost pro mukopolysacharidózu
  Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
  Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků
  Spolek přátel mládeže a družstva "Miličův dům"
  SPOLU
  Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných
  Sportovní klub Hobit Brno
  Sportovní klub Ostrava
  Sportovní klub Tyflosport
  Sportovní klub vozíčkářů Praha
  Středisko křesťanské pomoci Pardubice
  Středisko náhradní rodinné péče
  Svaz diabetiků ČR
  Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
  Svaz paraplegiků
  Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
  Svaz tělesně postižených v ČR
  Svaz zdravotně postižených Podblanicka
  Svaz zdravotně postižených Stříbrska
  Svaz zdravotně postižených Šumava-Klatovy
  T-ATLAS
  Tilia
  Unie otců - Otcové za práva dětí
  Unie ROSKA v ČR
  Užitečný život
  Zdravý životní styl
  Život 90

Autor: zpracováno redakčně