Práva pacientů

Sbor zástupců organizací zdravotně postižených


Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Plní funkci iniciativního a poradního orgánu. Spolupracuje s VI. výborem pro ZPO při zlepšování životních podmínek, slouží k výměně informací mezi občanskými sdruženími zdravotně postižených, navrhuje VI. výboru potřebná legislativní i jiná opatření.

Na Topolce 1A
140 00 Praha 4
Tel.: 02/61 21 15 88
Fax: 02/61 21 15 88

Členské organizace:
AKORD
ARCUS
ARCUS - ŽIVOT
ARKADIE
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
ASOCIACE POLIO ČR
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Autistik
Autoklub invalidů v Praze
AUXILIA
Centrum nezávislého života v Českém Ráji a v Podkrkonoší
Česká společnost AIDS pomoc
Česká společnost pro duševní zdraví
Česká unie neslyšících
Československá rehabilitační společnost Dr.Vojty
Český klub nedoslýchavých "HELP"
Český klub ohluchlých
Český paralympijský výbor
Český svaz hemofiliků
Český tinnitus klub - Klub šelestářů
Čtyřlístek
Daneta
Dětské centrum 1990
Diana
Dita
Dům tělesně postižených
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
FIT ILCO ČR
FOKUS Praha
FOKUS Ústí nad Labem - sdružení pro péči o duševně nemocné
Fórum vozíčkářů
HAIMA
Hnutí handicapovaných osob Polabí
IMMOBIL
Institut Eda Robertse
Já - člověk
JAKOP
Jitro
Kardioklub Praha
Klub bechtěreviků
Klub českých turistů zdravotně postižených ELÁN Opava
Klub DEMKA
Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Klub rodičů a přátel dětí nemocným cystickou fibrosou
Klub vozíčkářů Petýrkova
KORUNA
LENIO
Liga proti otokům
Liga proti plicním nemocem
Liga za práva vozíčkářů
Malý princ
Mobilis
Modrý domov
Nadatio Samaritanus-Sdružení Samaritán
Nezávislý klub zdravotně postižených
NONA
Oáza Hodonín
Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami
Ondřej
Parkinson
Podkrkonošská společnost rodičů a přátel dětí zdravotně postižených
Pohoda
Pomoc zdraví
Pražská organizace vozíčkářů
Pro dětský úsměv
PROSAZ
Přátelství
Regionální organizace zdravotně postižených Liberec – Sever
Rehatom
Rehos
Reos
Respira
Revma-Liga ČR
Sdružení A-klubů Čech, Moravy a Slezska
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem
Sdružení na pomoc tělesně postiženým dětem v Plzni - HELP ME
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Sdružení pro rehabilitaci pohybově postižených dětí
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
Sdružení rodičů a přátel dětí léčených růstovým hormonem
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Sdružení rodičů a přátel střediska "DAR"
Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201
Sdružení vzájemné pomoci zdravotně postižených - ÚPICE
SIZO
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Slepíši
Sluníčko
SOLIDARITA
Sordos
Speciální pečovatelská služba
Společenství zdravotně postižených Nová Paka
Společenství zdravotně postižených Tachov
Společnost "E"
Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných
Společnost DUHA
Společnost nemocných s polycystickými ledvinami
Společnost pro mukopolysacharidózu
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Společnost pro vrozené vady
Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod
Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
SPOLU
Stacionář - Letohrádek Vendula
Střecha
Svaz diabetiků ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz paraplegiků
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Svaz tělesně postižených v ČR
Svaz zdravotně postižených Podblanicka
Svaz zdravotně postižených Rakovník
Svaz zdravotně postižených Stříbrska
Svaz zdravotně postižených Šumava-Klatovy
Svítání
T-ATLAS
Unie ROSKA v ČR
Zahrada

Autor: zpracováno redakčně