Práva pacientů

Sdružení A-klubů Čech, Moravy a Slezska


Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Zastřešující orgán klubů abstinentů ČR, vytváří pro ně informační servis, koordinuje jejich činnost, vytváří prostor pro nové iniciativy, pořádá terapeutické tábory, navazuje kontakty s jinými organizacemi.

Kraví hora 26
602 00 Brno
Tel.: 05/41321234, l. 207, 208

Autor: zpracováno redakčně