Práva pacientů

Svaz pacientů ČR


Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s MZ, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdrav. zařízení a ve správních orgánech pojišťoven, vede bezplatnou poradenskou službu pro členy atd.

Sokolská 32
120 00 Praha 2
Tel.: 02/24266666
E-mail: pacienti@pacienti.cz

Od roku 2000 člen Mezinárodní asociace pacientských organizací (IAPO). Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s MZ, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdrav. zařízení a ve správních orgánech pojišťoven, vede bezplatnou poradenskou službu pro členy atd.

Členské organizace:

    Agentura humanitární a sociální pomoci
    Asociace zástupců pacientů
    Občanské sdružení na ochranu pacientů

Autor: zpracováno redakčně