Medicína

Když chcete přestat najednou


Kategorie: Jak přestat kouřit 
01.únor 1999
Někteří lidé (zejména např.po infarktu) najednou přestávají kouřit - byť těch cigaret bylo předtím nespočetně. Co dělat, abychom přestali i bez podobného přímého ohrožení života?

Motivační nácvik
Uvědomte si co nejvíce výhod nekouření, např. úspory za příštích 10 let, lepší výkonnost a potence (muži), lepší pleť (důležité pro ženy) a mnoho dalších. Mnoho lidí přestalo kouřit v souvislosti s nějakou nemocí, kterou prodělali oni nebo někdo z jejich okolí (např. infarkt). Samozřejmě je lepší si takovou zkušenost ušetřit.

Rozpoznání nebezpečných situací a vyhýbání se jim
Která místa a situace jsou nebezpečné? Vyhýbání se nebezpečným místům a situacím jako jsou kuřácký oddíl vlaku nebo zakouřená hospoda usnadní překonání návyku. Zejména jestliže se kouření spojovalo s pitím alkoholu nebo černé kávy, uděláte dobře, když se alespoň v prvním období vyhnete i jim.

Prostě přestat
Určité procento lidí dokáže přestat kouřit okamžitě i bez léčby nebo pomoci druhých. Stanovte si datum, nejlépe první víkendový den, nebo den, kdy vás nečeká nějaký velký stres. Toto datum předem oznamte lidem ve svém okolí. V den D vyházejte veškeré cigarety a zapalovače. Popelníky můžete použít jako misky pod květináče, k ničemu jinému je už potřebovat nebudete. Je to lepší nežli postupně snižovat počet vykouřených cigaret. Při kouření nejde totiž jen o množství cigaret, ale i o techniku kouření, která může nižší počet vykouřených cigaret vyrovnat.

Teskně nevzpomínat a rozpoznávat nebezpečné myšlenky
Nepřipomínejte si zbytečně kouření. Včas přestat znamená vyhnout se následkům, které nejsou vůbec příjemné. Rozpoznávejte i jiné nebezpečné myšlenky, které by mohly vést k recidivě (testování se, iluze o účincích cigaret v krizi, pochybnosti). Tyto nebezpečné myšlenky nechte odejít nebo je podrobte kritice, v žádném případě se s nimi neztotožňujte.

Svědek, divák, pozorovatel
V období krize pasivně pozorujte myšlenky, pocity a fantazie. Nemusíte na ně reagovat, většinou stačí nechat je odejít. Tento postup připomíná cvičení vnitřního ticha (antar mauna) z jógy.

Chuť na cigaretu pomáhá překonat

  • Rozptýlení něčím, co nejde s kouřením dohromady, např. sprcha, zpěv nebo obojí.
  • Promluvit si o tom s člověkem, který vás podpoří.
  • Cvičením, procházkou, tělesnou prací.
  • Připomínáním si výhod nekouření nebo vybavením si nepříjemných důsledků kouření.
  • Odměňováním se. Z ušetřených peněz za cigarety si můžete koupit něco pro radost.
  • Existuje ještě mnoho dalších způsobů. Co zabírá právě na vás?

Relaxace, jóga
Je to užitečné zvláště tam, kde kouření souvisí s příliš dlouho trvajícím stresem.

Autosugestivní formule, sankalpa, předsevzetí
Stav relaxace a dobu před usnutím nebo po probuzení ze spánku můžete využít k autosugestivnímu sebeovlivnění. K osvědčeným formulím patří “cigarety jsou mi lhostejné” nebo “žiji zdravě”.

Švédská metoda odvykání kouření
Kdykoliv dostanete chuť na cigaretu, proveďte několik hlubokých nádechů a výdechů. Hluboké dýchání pomáhá člověku se přeladit.

Tvořivě zvládat situace, kdy člověk dříve kouřil
Tyto situace, se dají zvládat jinak a bezpečněji, o některých způsobech, jak konkrétně je zvládat, jsme se už zmiňovali (např. relaxace nebo sociální dovednosti). Na další přijdete jistě sami.

Nejsnazší je nekouřit vůbec
Bývalý kuřák, který by si chtěl zakouřit “jenom trošku” by velmi snadno mohl probudit spícího hada závislosti. Shledal by pak, že vzdor svým předsevzetím kouří stejně jako dříve. Nekouřit vůbec je nesrovnatelně snazší, nežli kouřit “trošku”.

Zvládnutí recidivy
Kdybyste přestali kouřit a znovu začali, nedejte se odradit. Začněte s nekouřením znovu, každý den bez cigarety je pro vaše zdraví přínosem. Je to jako byste poslali své plíce na rekreaci na Kanárské ostrovy nebo do Tater.

Utvrzovat se
Uvědomujte si výhody toho, že jste přestali kouřit a utvrzujte se v tom. Ptejte se průdušek a plic, jak se jim to líbí. Co nato vaše srdce? Viďte, že už se tak nezadýcháváte? Kolik jste ušetřili? Že je to dobré nemít žluté prsty a zuby?

Vhodná životospráva
Více se pohybujte, sportujte, věnujte se fyzické práci, krátce si zacvičte i během dne. Jednak se tak přeladíte a kromě toho si tak lépe udržíte váhu. Jezte více zeleniny, ovoce, celozrnných výrobků, naopak omezte tučná a sladká jídla.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.