Problémy s alkoholem

Jak je to s pevnou vůlí


Kategorie: Problémy s alkoholem 
18.březen 2002
Pan A přichází rozladěný. Právě mu kdosi vyčetl, že kdyby měl pevnou vůli, s pitím už dávno přestane. Pan A má vztek, ale současně v něm hlodá pochybnost.

Některé výhody abstinence
Některé nevýhody pití alkoholu
Kartička kamarád
Tvrdá měna
Tělesné zdraví
Vrabec v hrsti aneb technika malých cílů

Co když skutečně pevnou vůli nemá? Klade mi poměrně složitou, ale logickou otázku: “Když piju, znamená to, že mám slabou vůli, a když mám slabou vůli, znamená to, že nemohu přestat s pitím?” Na první část otázky, pane A, odpovídám ne, a na druhou část vaší otázky odpovídám také ne. Vzpomeňte si, pane A, kolik jste musel vynaložit vůle a úsilí, abyste si navzdory všem opatřil pití. Projevil jste ohromnou vůli, i když, pravda, jste ji použil pro sebe nevýhodným způsobem. A také se vám, pane A a vážení čtenáři, může jednoho dne ráno přihodit, že učiníte velký objev: Bez alkoholu se žije mnohem příjemněji. K tomu, aby člověk vydržel u něčeho příjemného (v tom případě nepít), nepotřebuje přece žádnou velkou vůli. To jde málem samo. Následující přehledy mohou nasměrovat vaši vůli a odhodlání správným směrem. Rozhodně radím prostudovat podrobně výhody toho, že člověk s pitím přestane nebo ho podstatně omezí. Uvědomovat si nevýhody pití může být také užitečné, ale je to těžší. Přehled nevýhod můžete v tom případně vynechat.

Některé výhody abstinence
Výhody toho, když přestanete pít - pokud chcete, můžete si zatrhnout nebo vypsat ty, které se vás zvláště týkají.

I. Zdraví IV. Finance
Lepší fungování jater
Lepší trávení a větší požitek z jídla
Lepší kondice
Méně úrazů
Lepší pocit z vlastního těla
Lepší pohyblivost, souhra pohybu
Lepší postřeh
Lepší sexuální kondice
Stabilnější krevní tlak
Nervové buňky jsou vám vděčné, že jste s pitím přestali
Úspory za alkoholické nápoje
Více peněz v důsledku lepšího využívání pracovních schopností a vlastního nadání
Peníze, které by dříve člověk utratil za pití, může výhodně investovat
Větší rozvaha při vydávání peněz
Finanční úspory v důsledku lepšího zdravotního stavu
Menší riziko okradení, přepadení, využívání ze strany druhých.
II. Duševní zdraví V. Životní styl, ušlechtilé radosti
Lepší paměť
Větší jistota
Větší životní klid, lepší svědomí
Lepší sebeovládání, člověk je v rostoucí míře pánem sebe sama
Myšlení je přesnější
Lepší odhad vlastních možností a schopností
Větší sebedůvěra
Větší rozvaha, nadhled, chladnokrevnost
Rozmanitější a zajímavější život
Více času na dobré koníčky a ušlechtilé záliby
Více času na sebevzdělávání
Lepší výživa
Lepší spánek
Skutečná dovolená, nikoliv zahlazování následků pití pomocí dovolené vybírané dodatečně po dnech
Větší péče o zevnějšek projevující se např. v rozumném a vkusném oblékání
Hezčí zařízení bytového interiéru
III. Vztahy k druhým lidem VI. Práce
Odpadnou zbytečné hádky kvůli pití
Silnější postavení a větší autorita v rodině i v okolí
Z člověka není cítit alkohol
Člověk je lépe schopen řešit různé problémy
Rovnoprávnější vztahy v rodině a i v práci
Lepší možnost se prosadit
Větší okruh skutečných přátel
Budete lepším vzorem pro vlastní děti i pro další lidi
Sníží se riziko přepadení, okradení
Druzí nebudou vašeho pití zneužívat ke svému prospěchu
Větší otevřenost vůči druhým
Větší respekt ze strany okolí (např. sousedé)
Lepší pracovní výkon
Větší spolehlivost
Lepší pozice vůči nadřízeným
Větší autorita ve vztahu k podřízeným
Sebedůvěra vzrůstá
Lepší výdělek
Větší šance, že si člověk najde dobrou práci, pokud ji nemá
Větší šance, že si člověk dobrou práci udrží
Prémie
Větší bezpečnost práce
Lepší pracovní vztahy
Odpadá různé napracovávání, vynahrazování, omlouvání a vymlouvání se

 

Některé nevýhody pití alkoholu
I. Tělesné zdraví. Oslabení imunitního systému (menší odolnost vůči nemocem), onemocnění jater, mozku, žaludku. Horší trávení, vyčerpání zásob vitamínů, zhoršení hypertenze, cukrovky, epilepsie i dalších nemocí. Roste i riziko mozkové mrtvice. Při vyšších dávkách alkoholu je ohroženo srdce, postižení centrálního i periferního nervového systému (poruchy chůze v důsledku alkoholové periferní polyneuropatie čili postižení nervů), roste riziko nádorů, kožních nemocí, impotence, vyšší riziko úrazů a dopravních nehod. Epileptické záchvaty.

II. Duševní zdraví. Kolísání nálad, rozlady, úzkosti, žárlivost, nepříjemné kocoviny, bolesti hlavy, nespavost. Okénka, poruchy paměti, děsivé sny, stavy smutku, malátnost, nevolnosti, nejistota, výčitky svědomí, neupřímnost k sobě, těžko zvládatelná touha po alkoholu, která se pitím alkoholu ještě zvětšuje, nutkavé myšlenky na alkohol, někdy dokonce halucinace, vidiny, hlasy, pocity pronásledování, delirium tremens i jiné duševní choroby. Větší riziko impulzivního, ukvapeného jednání.

III. Vztahy k druhým lidem. Hádky kvůli pití v rodině, problémy se sousedy a širším okolím, výmluvy, napětí, ve vztazích, nedůvěra ze strany druhých lidí, člověk se dostává do role černé ovce (vždy je to on, kdo je považován za špatného), pocity provinilosti vůči druhým lidem, nesoustavnost ve výchově dětí, střídání náklonnosti a nezájmu o ně, zanedbávání rodiny, násilí v rodině, odcizení partnera, hromadění neřešených problémů v mezilidských vztazích, vyšší riziko rozvodů. Lidé pod vlivem alkoholu jsou častěji druhými zneužíváni, přepadáni, okrádání a vydíráni. Osamělost. Nerozvážné jednání vůči druhým, kterého pak člověk lituje. Lidé pod vlivem alkoholu se častěji dopouštějí zejména násilných trestných činů a také se častěji stávají jejich oběťmi.

IV. Finance. Ztráty peněz vydaných za alkohol, ušlý zisk v důsledku nižší pracovní výkonnosti, vyšší nemocnost, výdaje v souvislosti s úrazy, krádežemi, požáry a nehody pod vlivem alkoholu. Investice do alkoholu jsou nevratné (jinak investované peníze by mohly přinést užitek nebo zisk). Nerozvážné výdaje pod vlivem alkoholu, nevýhodné obchody, zbytečné nákupy. Prodej věcí pod cenou pod vlivem alkoholu.

V. Životní styl. Chudý životní styl: z práce do hospody a tak pořád dokola (u žen častěji z práce domů, tam pít a tak dokola, někdo už pak přestane chodit i do té práce), uzavírání se světu a druhým, nedostatek času a peněz na lepší věci, zanedbávání péče o zevnějšek, někdy i trpí i hygiena, pití přináší z dlouhodobého hlediska rostoucí utrpení.

VI. Práce. Větší riziko pracovních úrazů, častěji pracovní neschopnost, pokles výkonnosti, někdy vykonává člověk kvůli pití práci hluboko pod své možnosti a svoji kvalifikaci. Pozdní příchody, absence, dovolená vybíraná po dnech k zakrývání předchozího pití, nižší příjmy, oslabena je prestiž v zaměstnání. Při recidivě se obtížně hledá kvalitní práce. Riziko chybných výkonů a propuštění, zhoršení vztahů na pracovišti, výčitky a skryté nebo zjevné napětí ve vztazích.

Kartička kamarád
Pan A si na kousek tvrdého papíru napsal výhody, když nebude pít. Na druhou stranu kartičky si napsal některé nevýhody, které by mu další pití přinášelo. Kartičku nosí u sebe. Když dostane chuť se napít anebo když se chce utvrdit ve svých dobrých předsevzetích, kartičku si pročte. Když ho napadne nějaký další, pro něj důležitý důvod, proč nepít, na kartičku ho doplní. Kartička mu pomáhá si udržovat dobrou abstinentskou kondici, proto ji považuje za kamaráda.

Tvrdá měna
Paní B se doslechla, že v zahraničí si lidé, kteří chtějí s pitím přestat, dávají do peněženky speciální mince. Jsou na nich vyryté symboly abstinence od alkoholu. Nakupování je totiž vhodná doba, kdy si připomínat dobré úmysly. Paní B ovšem nemá možnost si takovou minci opatřit. Vzala si místo toho kousek papíru a vystřihla ho do formátu bankovky. Místo studování tabulky si paní B nakreslila na přední stranu své bankovky srdíčko a na zadní stranu si napsala: “Po pití se stárne a tloustne.” Pak se šla napůl zálibně, napůl kriticky podívat do zrcadla. Svůj výtvor pak zastrčila mezi dvacetikoruny do peněženky. Její bankovka se tam trochu ztratila, ale při placení si ji připomene. Paní B měla pravdu, po pití se skutečně stárne. Problémově pijící ženy, s nimiž se setkávám, po několikatýdenním nepití vypadají nejméně o pět let mladší.

Tělesné zdraví
Pana A jsem svým povídáním o vůli nijak zvlášť nepřesvědčil. Chtěl by něco, co by jeho vůli skutečně posílilo. Vyprávěl jsem mu proto následující pravdivý příběh. Ve švédském městě Malmö provedli vyšetření tělesného stavu většího počtu lidí, u některých se ukázalo, že jim alkohol působí tělesné problémy. Lékař jim doporučil, aby přestali pít nebo své pití omezili. Pak se vyšetření opakovalo. Ukázalo se, že ti, kteří doporučení lékaře přijali, byli v lepším zdravotním stavu než dříve. To je povzbudilo a oni pokračovali ve zdravějším způsobu života. Pan A se poškrábal na hlavě. “Já ani nevím, koho mám na středisku jako doktora.” Po delším váhání se na středisko vypravil. Lékař mu změřil krevní tlak, odebral krev na jaterní testy a krevní obraz a poslal ho na EKG (EKG je zcela nebolestivé vyšetření srdce, při kterém se na povrch hrudníku přikládají elektrody). S výjimkou jaterních testů byla vyšetření normální. Pan A tušil, proč jsou jeho jaterní testy vyšší. Zkusil tři týdny nepít a pak si nechal jaterní testy zkontrolovat znovu. Ukázalo se, že jsou téměř normální. Panu A jsem také poradil, aby si dával pozor na úrazy. Člověk, který neopatrně pije, bohužel štěstí vždy nemívá. Někdo je tak zahloubán do sebe a do svých problémů, že ani pořádně nevnímá vnější svět. Pozor na přepadení, dopravní úrazy, dodržujme bezpečnost práce. Rozhodně se vyplatí navštěvovat různé preventivní prohlídky včetně zubních. Dobrý tělesný stav vůli jistě posiluje.

Vrabec v hrsti aneb technika malých cílů

Milý pane A,
píši Vám tento dopis, protože jsem si vzpomněl na náš rozhovor o vůli. Myslím, že část Vašeho problému spočívá v tom, že si neuvědomujete, co všechno jste dokázal. Já bych třeba nesvedl vymalovat svůj byt. Je pravda, že se Vám i něco nepodařilo, to ale snad každému. Myslím, že občas toho od sebe chcete příliš mnoho. Vůli posílíte tím, když si budete dávat rozumné cíle, kterých pak dosáhnete. Nemusíte být například maratóncem nebo plaveckým přeborníkem. Stačí, když si půjdete jednou nebo dvakrát týdně zaplavat nebo zaběhat. Nemusíte se také stát znalcem němčiny, pro začátek postačí, když se naučíte pár užitečných frází a slovíček. K této záležitosti se ještě vrátíme, až budeme mluvit o sebevědomí.

Se srdečným pozdravem,
primář Nešpor

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.