Problémy s alkoholem

A co sex ?


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 2004
Alkohol je jedním z nejstarších stimulancií sexuálních aktivit - stačí si jen vzpomenout na klasické vesnické zábavy. Ovšem je-li ho příliš...

Za jak dlouho může člověk očekávat zlepšení
Sexuální menšiny
Nejstarší řemeslo na světě

Pan A mě požádal o důvěrný rozhovor. Jedna z věcí, na nichž si zakládal, byla jeho mužná síla. V posledních letech to ale už nebylo ono. Víno, které dříve používal k “vyvolání nálady”, nefungovalo. Když už začal pít, dělalo mu potíže přestat, což byla pro sex katastrofa. Naděje na zlepšení v této oblasti byl jeden z tajných důvodů, proč chtěl pan A s pitím skončit. S panem A jsem se společně zamysleli nad tím, jak alkohol působí na sex a jak alkohol nahradit. Shodli jsme se že:

1. Alkohol dlouhodobě a ve větším množství škodí. Z lékařského hlediska je to pochopitelné. Alkohol působí nepříznivě na pohlavní žlázy i na produkci příslušných hormonů.

2. Jednou z nejčastějších příčin impotence středního a vyššího věku je kromě alkoholu kouření. Kouření a pití jde u pana A ruku v ruce, když přestane pít, omezí tak kouření, což jeho sexuální kondici prospěje.

3. Pan A měl dojem, že alkohol mu umožňuje prodloužit soulož. Vyvrcholení u muže se dá oddálit i obyčejným prezervativem. Rozhodně to přijde laciněji a má to ještě řadu dalších výhod. Existují ovšem i jiné způsoby, jak vyvrcholení oddálit. Pan A si je našel v jedné knížce o sexuálním životě.

4. Některé nápoje mohou působit tím, že obsahují látky, které dráždí močovou trubici. Zdravější a účinnější než alkoholické nápoje jsou celer, petržel, česnek, cibule a četná koření.

5. Na sex působí obzvlášť nepříznivě pivo. Chmel totiž obsahuje některé tlumivé látky.

6. Někdo používá alkohol, aby tak snížil svůj strach ze sexu. I zde se dá postupovat zdravěji a účinněji. Někomu stačí chvíli zhluboka dýchat a prodlužovat výdech. Jindy pomůže chvíle uvolnění a odpočinku před sexem, sprcha nebo teplá koupel, vhodná hudba atd.

7. Pan A se zbavil podstatné části svého strachu tím, že si uvědomil jednu důležitou věc. Sex není sportovní disciplína, u které by se hodnotil umělecký dojem a technika náročnosti. Tím, že se zbavil zbytečné ctižádosti, měl ze sexu větší potěšení.

8. “Náladu” dokáže zkušený muž jako je pan A navodit daleko lépe rozhovorem, společnou koupelí, nějakou četbou atd.

9. Pro ženy je důležitá nejen sexuální předehra, ale i sexuální dohra. Manželka pana A je spokojenější, když pan A nepije, zbývají mu síly i na to.

Za jak dlouho může člověk očekávat zlepšení?
U pana A to trvalo asi dva měsíce abstinence od alkoholu. Jde o to, že tělo potřebuje určitý čas na zotavenou po předchozím pití. Nová situace, kdy člověk nepije, vyžaduje také určité duševní přizpůsobení. Kdyby zlepšení nenastalo do tří měsíců abstinence od alkoholu, zamyslete se nad následujícími možnostmi:

1. Jste tělesně zdráv? Kdy jste byl naposledy u lékaře?

2. Není příčina v napjatém vztahu s partnerkou? Konflikty a boj o moc se mohou přenášet i do sexu. Je-li příčina zde, uvažujte o tom, jak svůj vztah zlepšit, přečtěte si kapitolu, která se těchto věcí týká, případně vyhledejte manželského poradce.

3. Umíte se o sexuálních záležitostech se svou partnerkou domluvit a umíte si navzájem vyjít vstříc? I o velmi intimních záležitostech se dá mluvit otevřeně, aniž by člověk druhého zraňoval.

4. Máte kolem sexu hodně nejasností a zábrany? Jestliže ano, přečtěte si na toto téma nějakou dobrou knihu anebo se poraďte se sexuologem.

5. Máte nějaký dlouhodobý sexuální problém? Jestliže ano, doporučuji stejný postup jako v předchozím bodě.

6. A nakonec to snad nejčastější: nejste prostě přepracovaný, nervózní, unavený nebo smutný? Tyto stavy se v sexuálním životě projevují nepříznivě. Pokud by tomu tak bylo, zamyslete se nad svým způsobem života, odpočiňte si, udělejte si radost, rozumně sportujte nebo se alespoň projděte, naučte se relaxovat.

Sexuální menšiny
Homosexuální žena a homosexuální muži jsou problémy s alkoholem ohroženi více a měli by proto být vůči alkoholu opatrnější. Dávat všeobecné rady je obtížné. Pro mnoho lidí je výhodné, když si svoji odlišnost uvědomí, přijmou ji a naučí se s ní na úrovni žít. O tom, že to jde svědčí zkušenosti mnoha homosexuálních mužů a žen. Někteří z nich dokázali žít ve spořádanějších, stabilnějších a střízlivějších vztazích, nežli jsou některá běžná manželství. K sexuálním menšinám patří i lidé, kteří se ukájejí způsobem pro společnost naprosto nepřijatelným - např. zneužívají děti nebo si počínají brutálně. Jejich odlišnost se často projeví v plné míře až pod vlivem alkoholu. To může vést k nepříjemným komplikacím pro ně samé i pro druhé. Zde bych kromě vyhýbání se alkoholu doporučoval poradu se sexuologem. Ten může takto zaměřenému člověku pomoci se naučit se svojí odlišností lépe žít.

Nejstarší řemeslo na světě
Patří k vysoce rizikovým profesím mimo jiné i ve vztahu k alkoholu a jiným drogám. Alkohol urychluje stárnutí a nejde s tímto namáhavým a riskantním povoláním dohromady. Jestliže bychom v tomto oboru hovořili o profesionalismu, opatrný vztah k alkoholu by k němu měl rozhodně patřit.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.