Problémy s hazardem

Co dělat, když nemáte práci


Kategorie: Problémy s hazardem 
13.únor 2002
Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě. Nabízím vám doporučení vypracovaná odborníky v zemích, kde je nezaměstnanost dlouhodobou a běžnou záležitostí.

Váš problém má dvě stránky - tu vnější týkající se praktických záležitostí a vnitřní týkající se vaší tělesné a duševní kondice. Obě spolu navzájem souvisejí. Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě. Nabízím vám doporučení vypracovaná odborníky v zemích, kde je nezaměstnanost dlouhodobou a běžnou záležitostí.

1. Nejlogičtější je samozřejmě najít si novou práci – třebas i v jiném oboru nebo na částečný úvazek. Ale pozor!

  • Nevhodné je pracovní prostředí, kde se provozuje hazardní hra (např. restaurace nebo herny).
  • Nevhodná je i práce, kde se vyskytují volné finanční prostředky a kde příjmy jsou nepravidelné a nepředvídatelné.
  • Nevhodný je trojsměnný provoz a nadměrný stres. Nadměrný stres a nepravidelný způsob života totiž snižují odolnost a komplikují léčení.

Najít ideální práci nemusí být vždy snadné. Je důležité, abyste se nedal odradit případným neúspěchem. Žádost o místo je nutně spojena s možností odmítnutí. To, že jste byl případně odmítnut, nevypovídá nic o vašich kvalitách odborných, a tím méně o vaší ceně jakožto člověka. Hledejte, buďte trpělivý a pružný, nedejte se odradit.

2. Uvědomte si, že ve společnostech západního typu jsou častější změny místa a nezaměstnanost běžnou věcí. Kritické posuzování člověka, který mění nebo nemá momentálně práci, patří i u nás minulosti. Do současné reality se nehodí. I když nemáte zaměstnání, uchovejte si sebedůvěru a hrdost. Zdravému sebevědomí pomáhá i péče o zevnějšek, oblečení, účes, pánové se nezapomenou holit.

3. Obavy ze ztráty zaměstnání nebo nezaměstnanosti jsou často provázeny pocity úzkosti a smutku. Tyto pocity znepříjemňují život a mohou omezovat tvořivé schopnosti lidí. Nelitujte se. Deprese a úzkosti je možné zmírnit poměrně jednoduchými prostředky. Vědecké studie prokázaly příznivé účinky přiměřeného tělesného cvičení (např. delší procházka), jógy a relaxace i psychoterapie. Úzkost, která se dostavuje v souvislosti s hledáním místa, můžete snížit tím, že si rozhovor s případným zaměstnavatelem připravíte a předem zkusíte.

4. Pamatujte, že život není sprint, ale závod na dlouhou trať. Důležité je dívat se do vzdálenější budoucnosti. Nemůžete-li sehnat místo, můžete rozšiřovat svoji kvalifikaci a získat dovednosti, které se vám v bližší nebo vzdálenější budoucnosti budou velice hodit. Sem patří různé rekvalifikační kursy, studium jazyků, získání nějaké řemeslné zručnosti apod.

5. V západních zemích je běžné, že někteří nezaměstnaní využívají své situace k zapojení se do různých zájmových, náboženských nebo jiných organizací. To jim dává oprávněný pocit životního naplnění, rozvíjejí tím své schopnosti a mohou navázat užitečné známosti. To jim někdy pomůže k získání místa. Nezaměstnanost lze někdy využít i k rozvoji zájmů a koníčků (samozřejmě pokud to umožní finance). Z toho, co nejprve vypadalo jako zájem nebo koníček, se někdy může postupně stávat i uspokojivé zaměstnání. Kvalitní zájmy navíc rozvíjejí vaše tvořivé schopnosti, zvyšují sebevědomí a zpříjemňují život.

6. Věnujte potřebnou pozornost rodině a mezilidským vztahům. Dobré vztahy v rodině a přátelské vztahy mimo ni napomáhají udržovat vaši kondici a snášet různé životní těžkosti. Nezaměstnanost může někdy vést k přerozdělení úkolů v domácnosti a k tomu, abyste se rodině více věnoval. Najdete-li u své rodiny pochopení, je všechno snazší.

7. Pamatujte, že škodliviny jako alkohol nebo jiné návykové látky jsou v obdobích životních těžkostí zvláště nebezpečné. Vyhýbejte se jim i hazardní hře. Ušetříte tím nejen peníze, ale především své zdraví.

8. Ekonomický nedostatek je dobrou příležitostí přehodnotit některé životní hodnoty. V západních zemích existuje vlivné ekologické hnutí často spojené se snahou zjednodušit svůj život (“voluntary simplicity”). Luxusní automobil, nákladné jídlo v restauraci, plýtvání elektřinou a jinými zdroji energie, nesmyslné hromadění předmětů apod. není nutné a často život spíše komplikuje než obohacuje. Pokud zbytečné plýtvání omezíte, prospějete nejen sobě, ale i životnímu prostředí.

9. Vaši kondici pomáhá udržovat také rozumný způsob života - dostatek odpočinku a dostatek aktivity. I když nechodíte do práce, udržujte si pravidelný denní rytmus, nepolehávejte v posteli, udělejte si přiměřený denní program a dodržujte ho.

10. Ke zdravému způsobu života patří i správná výživa. Zdravé jídlo nemusí být drahé. Luštěniny, pečivo, kyselé zelí, chléb z celozrnné mouky, ovesné vločky, zelenina i levnější druhy ovoce obsahují mnoho vitamínů a dalších potřebných látek. Navíc jsou cenově dostupné.

Mladí lidé, u nichž se ještě neupevnily pracovní návyky, by měli tato doporučení číst zvláště pozorně.

Po léčbě se chci vrátit ke svým zájmům. Než jsem začal hrát, bavilo mě číst, poslouchat muziku, hrát na kytaru a k tomu bych se chtěl vrátit.
Patologický hráč, 23 let

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.