Problémy s hazardem

Třístupňová obrana a semafor


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Třístupňová obrana
Semafor

Třístupňová obrana

Uvedený postup shrnuje mnohé z toho, o čem jsme už hovořili. Některá americká léčebná zařízení používají tuto obranu jako hlavní léčebný postup. Princip je poměrně jednoduchý. Středověká města a hrady byly chráněny více řadami hradeb. Pokud by i nepřítel pronikl zevním okruhem hradeb, stále ještě bylo možné ho odrazit od některého z vnitřních okruhů. Nepřítelem je pro nás puzení hazardně hrát. Nepříteli můžete postavit do cesty následující hradby.

1. hradba: Zkoumání řetězců vedoucích k setkání se spouštěči a přerušení těchto řetězců.

 • Hlava (rozum)
 • Srdce (emoce)
 • Končetiny (jednání)

> Spouštěč

2. hradba: Zkoumání řetězců vedoucích od spouštěčů k recidivě (myšlenky, pocity, chování) a přerušení těchto řetězců.

 • Hlava (rozum)
 • Srdce (emoce)
 • Končetiny (jednání)

> Recidiva

3. hradba: Analýza řetězců vedoucích od prvního porušení abstinence k debaklové situaci a přerušení těchto řetězců. Rychlé zastavení recidivy.

 • Hlava (rozum)
 • Srdce (emoce)
 • Končetiny (jednání)

> Debakl

Jak tento postup použít v praxi, si ukážeme na příkladu.

1. hradba

Řekněme, že spouštěč byla výplata a konec pracovní doby a cesta do hospody nebo herny. Hlava si říkala: “Pro jednou se nic nestane, budu tam jenom chvíli, o nic nejde.” Co si patologický hráč mohl říkat místo toho? Třeba že by měl mít rozum, že si tohle si říkal už mockrát a dopadlo to špatně.

Nyní srdce: Možná se objevila silná touha po hazardní hře (odborně se tomu říká bažení, anglicky craving). Jaké jiné pocity by mohl člověk v této situaci vyvolat? Např. vzpomínku na různé úlety, ostudy, trapnosti, nebo bych mohl pomyslet na rodinu.

Končetiny: Kam se mohly vydat, když ne do hospody? Rychle i s penězi domů. Ale ještě lepší by bylo nechat si peníze poslat na účet, z něhož se dá vyzvednout pouze na základě dvou podpisů (např. patologického hráče a manželky nebo někoho spolehlivého z rodiny).

Tím jsme probrali první hradbu před setkání se spouštěčem.

2. hradba

Ta je, jak víme, mezi spouštěčem a recidivou. Hlavu hráč v hospodě nebo herně moc nepoužívá. Ale měl by, aby se nedostal do průšvihu.

A co srdce? Touha po hře v tomto prostředí většinou rychle sílí, trocha strachu by zde neškodila.

Nejlepší by bylo vzpomenout si na své blízké a rychle zmizet (končetiny).

3. hradba

Ta chrání před debaklem. Když už někdo začal hrát, nemusí se ještě zruinovat, ale uvědomit si nastalou nebo hrozící ztrátu (hlava).

Nyní opět srdce: Hráč v takové situaci často potlačuje strach, výčitky a propadá dětinské touze a neuvěřitelné naivitě.

Co by měly udělat končetiny v této situaci je snad také jasné: Místo výčitek hraní z hospody rychle zmizel. Patologický hráč mohl také někomu zavolat a požádat ho o pomoc při zastavení recidivy.

Tím by člověk předešel tomu, čemu se říká debakl, lidově “být v rejži”.

Semafor

Velmi se hodí v situaci, kdy se objeví bažení (nutkavá touha po hře), nebo když dostane člověk nějaký špatný nápad (třeba zajít do hospody či herny). V takové situaci si člověk vybaví nejdřív červené světlo semaforu, které říká “zastavit”. Pak si vybaví žluté světlo. Během žlutého světla si uvědomí různé možnosti, jak může reagovat a hlavně krátkodobé i dlouhodobé následky svého jednání. U uvedených možností si pak vybere nejvýhodnější. Nakonec si vybaví zelené světlo, vybranou možnost uskuteční a vyhodnotí.

m
Červená: Stop, zastavit, uvažovat.
m
Oranžová: Jaké možnosti, se nabízejí a jaké mají tyto možnosti dlouhodobé i krátkodobé následky? Výběr nejvýhodnější možnosti.
m
Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a vyhodnotit.

Řekněme, že by se patologický hráč nudil a napadlo ho jít hrát. Jeho semafor by pak vypadal následovně:

  Červená: Stop

  Žlutá:
  1. možnost - Hazardně hrát. Následky: Při špatném sebeovládání ve vztahu ke hře by to mohlo skončit výčitkami svědomí, ostudou, možná i zadlužením a kriminálem.
  2. možnost - Zatelefonovat někomu, kdo by mi mohl pomoci a s kým se dá strávit čas bezpečně.
  3. možnost - Věnovat se nějaké tělesné práci. Třeba uklidit sklep, vytřít podlahu nebo doma něco opravit či vylepšit.
  Výběr nejvhodnější možnosti: 2.

  Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a zhodnotit výsledek.

Kdy se semafor nehodí? Někdy je třeba jednat rychle a bez dlouhého uvažování. Třeba kdyby po vás někdo v hospodě (raději tam nechoďte) hodil půllitr. Místo semaforu v takovém případě uhněte a teprve dodatečně přemýšlejte o tom, kde a jak si opatřit lepší společnost.

Semafor lze spojit s třístupňovou obranou, v semaforu pracujete také s rozumem, city i jednáním. Semafor můžete tedy používat tak, že vám pomůže předejít setkání se spouštěči, že s jeho pomocí předejdete při náhodném setkání se spouštěčem recidivě a díky semaforu můžete také rychle zastavit recidivu, kdyby nastala.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.