Problémy s hazardem

Dá se patologické hráčství překonat ?


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Patologickému hráčství se dá předejít
Patologické hráčství se dá úspěšně léčit

Lze se setkat s nejrůznějšími názory. Od naprostého podceňování hazardních her jako neškodné kratochvíle až po chmurné a děsivé předpovědi. Jaká je skutečnost?

Patologickému hráčství se dá předejít

O tom, co může udělat každý člověk sám, rodina nebo společnost, se více dočtete v kapitole o prevenci.

Patologické hráčství se dá úspěšně léčit

Svědčí o tom zkušenosti z mnoha zemí, např. Německa nebo ze Spojených států, i naše vlastní zkušenosti. Dokonce i léčba patologických hráčů, kteří se dopustili trestných činů v důsledku hazardní hry a nebyli před tím trestáni, je podle zahraničních odborníků efektivní a je vhodnější než trest.

Léčení může probíhat společně s léčbou lidí závislých na alkoholu a jiných drogách. Důvodem je okolnost, že při léčbě patologického hráčství se používají podobné postupy jako při léčení závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Nebo se patologičtí hráči mohou léčit na specializovaných odděleních. Existují také doklady o účinnosti svépomocných příruček jako je tato. Jsou vhodné zejména tam, kde není problém příliš pokročilý.

Tato studie potvrzuje myšlenku, že kombinované léčení je účinné u pacientů, u kterých se na problém s hazardní hrou přijde při léčení jiné závislosti i u těch, kdo přicházejí pro patologické hráčství, ať už mají jiné problémy nebo ne.
Citace z odborného článku v British Journal of Addictions,
86, 1991, č. 8, s. 1017-1028

Patologičtí hráči, když přestanou hrát, jsou často pracovití lidé, jejichž matematické schopnosti a inteligence, energie a ctižádost je činí velmi prospěšnými v zaměstnání.
Citace z odborného časopisu Psychiatr. Clin. North Am.,
15, 1992, č. 3, s. 647-660

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.