Medicína

Svaz pacientů hájí volný prodej Nurofenu a Modafenu


Kategorie: Léky a lidé 
15.únor 2000
.

Svaz pacientů ČR odmítá návrh ministerstva zdravotnictví, aby volně prodejné léky proti nachlazení jako Modafen a Nurofen napříště předepisoval lékař. MZ k tomuto kroku přiměly informace kriminalistů, podle nichž účinnou látku léků proti nachlazení– pseudoefedrin – zneužívají výrobci drog. Svaz pacientů proto obratem vypracoval seznam 15 protiargumentů, které zde přetiskujeme:

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) musí zaujmout pevné a argumenty podložené stanovisko jako jediná státní instituce k posouzení této věci odborně způsobilá a určená. SÚKL je oprávněn a povinen určovat statut léčivých přípravků a posuzovat při tom oprávněnost připomínek ostatních státních orgánů. Toto je argumentace zejména poslanců.
 • Umožnit pacientům nákup vybraných léků s nízkým obsahem pseudoefedrinu (Modafen a Nurofen) bez předpisu, když v případě nekomplikované virózy rozpoznají, že lékař nebude nutný a tak je pro ně snazší a rychlejší lék koupit a nezaplňovat navíc čekárny a neohrožovat ostatní pacienty.
 • Je nutné konstatovat, že neexistuje řádná policejní ani žádná jiná evidence o zneužívání léků Modafen (Léčiva) a Nurofen StopGrip (Boots Healthcare) při výrobě drog.
 • Je třeba vzít v úvahu, že více než jeden milion lidí ročně používá léky z této skupiny, a jsou na ně proto zvyklí.
 • Převedení této skupiny léků na recept zcela znemožní přístup velké části pacientů tyto léky požívat.
 • Převedení této skupiny léků na recept způsobí radikální zvýšení počtu návštěv pacientů u praktických lékařů.
 • Převedení této skupiny léků na recept značně omezí šíři výběru vhodného léku na chřipku a nachlazení.
 • Převedení této skupiny léků na recept umožní konkurenční zahraniční společnosti Smith KlineBeecham ovládnout více než 95 procent trhu, se všemi z toho plynoucími negativními důsledky pro pacienty.
 • Podle informací zdravotních pojišťoven způsobí převedení této skupiny léků na recept značné zvýšení nákladů na zdravotnictví. V jiných, důležitějších oblastech tak budou finanční prostředky chybět.
 • Převedení této skupiny léků na recept v žádném případě neřeší problematiku zneužívání léků k výrobě drog. Dojde pouze ke zvýšení počtu falšovaných receptů.
 • Administrativním zásahem by byla znehodnocena investice např. domácího výrobce do vývoje a marketingu léku Modafen.
 • Návrh novely zákona o návykových látkách předložený ministerstvem zdravotnictví a podporovaný parlamentním Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví je návrhem nesystémovým, jelikož je pouhou reakcí na údajnou “neschopnost” SÚKL zaujmout stanovisko a jednat.
 • SÚKL je jedinou institucí, která má právo a také povinnost rozhodovat o statutech jednotlivých léků, a to na základě důkazů předložených ostatními orgány státní správy.
 • SÚKL by měl jednat rázně u léků, u kterých existují jednoznačné důkazy o zneužívání, a přijmout odpovídající opatření. U léků u kterých existuje potenciální nebezpečí zneužití by měl situaci monitorovat, a jednat až v okamžiku jasných a nezvratných důkazů. Do té doby by měl použít jiný způsob regulace, např. regulaci cenovou.
 • Je naprosto zarážející, jak lehkovážně orgány státní správy rozhodují o závažných věcech celospolečenského významu. Naslouchají pouze argumentům represivní složky a nezvažují důsledky které to bude mít pro širokou veřejnost, výrobce, trh, výdaje na zdravotnictví, drogovou scénu v ČR aj.

Autor: zpracováno redakčně