Jak přestat fetovat - drogy

Sex - kdy čekat zlepšení


Kategorie: Choroby Jak přestat fetovat - drogy 
23.leden 2003
Dlouhodobé braní drog vede typicky k ztrátě zájmu o sex. To je dáno účinkem drog, nepříjemnými duševními stavy (např. “absťák”) i nepříjemnostmi, které drogy působí (např. kde sehnat peníze, jak se nedat zavřít apod.).

Homosexualita a sexuální odlišnost
Nejstarší řemeslo na světě

Sexuální kondice se zlepšuje postupně:

1. zlepšení: Nastane v důsledku překonání odvykacích obtíží a zlepšení tělesného zdraví. Často se to dá stihnout za měsíc i za kratší dobu.

2. zlepšení: Nastane v důsledku zlepšení životní situace, překonání vážných problémů. To trvá zhruba 3 měsíce až jeden rok.

3. zlepšení: Nastane v důsledku většího klidu, lepší schopnosti se domluvit a druhého pochopit. Zde mějte trpělivost, může to trvat 1 až 3 roky.

Sexuální problémy ovšem mívají i lidé, kteří nikdy problém s drogami neměli. Pokud by sexuální problémy trvaly, doporučuji vyhledat sexuologa. Sexuální problémy jsou časté u těch, kdo byli vystavováni sexuálnímu násilí, zneužíváni a týráni. To je bohužel u lidí, kteří jsou závislí na drogách, častější.

Následuje pár dobrých tipů:

 • Jednou z častých příčin impotence u mužů je kouření. Nekouřit je moderní, zdravé a prospívá to sexu.
 • Vyvrcholení u muže se dá oddálit prezervativem. Existují ovšem i jiné způsoby, jak vyvrcholení oddálit a lépe uspokojit partnerku.
 • Zdravé a účinné jsou u mužů celer, petržel, česnek, cibule a četná koření.
 • Pozor, na sex působí nepříznivě pivo. Chmel obsahuje některé tlumivé látky a neprospívá ani alkohol z piva.
 • Strach a úzkost ze sexu je možné mírnit více způsoby. Někomu stačí chvíli zhluboka dýchat a prodlužovat výdech. Jindy pomůže chvíle uvolnění a odpočinku před sexem, sprcha nebo teplá koupel, vhodná hudba atd. Ve výhodě budete, když se naučíte relaxovat.
 • Sex není sportovní disciplína, u které by se hodnotil umělecký dojem nebo technika. Tím, že se zbavíte zbytečné ctižádosti, budete mít ze sexu větší potěšení.
 • Pro ženy je důležitá nejen sexuální předehra, ale i sexuální dohra. Bez drog budete mít síly i na to.
 • Sexualitě pomáhá tělesné zdraví.
 • Sexualitě prospívá dobrý vztah. Pokud se vám nedaří dát svůj vztah do pořádku svépomocí, obraťte se na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
 • Pomáhá i to se o sexuálních záležitostech se svou partnerkou nebo partnerem domluvit. Pak si dokážete lépe vyjít vstříc. I o velmi intimních záležitostech se dá mluvit otevřeně, aniž by člověk druhého zraňoval.
 • Sexu pomáhá, když jste odpočinutí, v dobré kondici a pohodě. I proto je pro vás důležitý zdravý životní styl. Odpočiňte si, udělejte si radost, rozumně sportujte nebo se alespoň projděte, naučte se relaxovat.

Homosexualita a sexuální odlišnost
Homosexuální ženy i homosexuální muži jsou partnerskými problémy i drogami ohroženi více, a měli by proto být opatrnější. Dávat všeobecné rady je obtížné. Pro mnoho lidí je výhodné, když si svoji odlišnost uvědomí, přijmou ji a naučí se s ní na úrovni žít. O tom, že to jde, svědčí zkušenosti mnoha homosexuálních mužů a žen. Někteří z nich dokázali žít ve spořádanějších, stabilnějších a střízlivějších vztazích, nežli jsou některá běžná manželství.

K sexuálním menšinám patří i lidé, kteří se ukájejí způsobem pro společnost naprosto nepřijatelným - např. zneužívají děti nebo se chovají brutálně. Jejich odlišnost se často projeví v plné míře až pod vlivem alkoholu nebo drog. To může vést k nepříjemným komplikacím pro ně samé i pro druhé. Zde bych doporučoval, kromě vyhýbání se návykovým látkám včetně alkoholu, poradu se sexuologem. Ten může takto zaměřenému člověku pomoci se naučit se svojí odlišností lépe žít.

Naiva: “Znám jednu holku, co chce být klukem a je na drogách. Tvrdí, že je to proto, že jí to nechtějí dovolit a na kluka ji přeoperovat.”
Odpověď: Ta slečna nemá jeden problém, ale dva - závislost na droze a svoji sexualitu. To, že lékaři s operací nespěchají, je pochopitelné. Představte si, co by se stalo, kdyby ta slečna po čase, už jako muž, zjistila, že jí bylo lépe jako ženě. A pozor: I kdyby se její sexuální problém uspokojivě vyřešil, ještě to samo o sobě neznamená, že se zbaví i závislosti.

Nejstarší řemeslo na světě
Prostituce patří k vysoce rizikovým činnostem. Alkohol i drogy urychlují stárnutí a nejdou s tímto namáhavým a riskantním povoláním dohromady. Jestliže bychom v tomto oboru hovořili o profesionalitě, opatrný vztah k alkoholu a vyhýbání se drogám by k němu rozhodně měly patřit.

Mnozí nechali prostituce poté, co přestali brát drogy. Na toto období svého života pak mnohdy vzpomínali s mrazením v zádech.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.